විෂන් කෙයා 60 වැනි ශාඛාව හෝමාගම මෙඩිහෙල්ප් රෝහලේ | සිළුමිණ

විෂන් කෙයා 60 වැනි ශාඛාව හෝමාගම මෙඩිහෙල්ප් රෝහලේ

 

 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දෘෂ්ටි සේවා සපයන්නා වූ විෂන් කෙයා ආයතනය සිය 60 වන ශාඛාව, 69, හයිලෙවල් පාර, හෝමාගම ලිපිනයෙහි පිහිටි මෙඩිහෙල්ප් රෝහලේදී විවෘත කරන ලදී.

මෙම විවෘත කිරීමේ උත්සවයට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් හොරණ මූලික රෝහලේ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රසාද් පතිරණ සහ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල් ජාලයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ චන්දික විජේසිරිවර්ධන මහතා සහභාගී විය.

මෙඩිහෙල්ප් රෝහල් ජාලයේ අක්ෂි සෞඛ්‍ය සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විෂන් කෙයා ආයතනය මෙඩිහෙල්ප් රෝහල් ජාලය සමඟ සහයෝගීතාවයකට එළඹී ඇති අතර රට පුරා පිහිටි මෙඩිහෙල්ප් රෝහල් වෙත සිය සේවාවන් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙයි-

මෙම නව ශාඛාව හරහා හෝමාගම ප්‍රදේශයේත් ඒ අවටත් සිටිනා සියලුම පාරිභෝගිකයන් හට ඉහළ තත්ත්වයේ අක්ෂි රෝග පරීක්ෂණ සේවා, ඇස් කණ්ණාඩි සහ අවු කණ්ණාඩි, අක්ෂි කාච, ශ්‍රවණාධාරක සහ ශ්‍රවණ පරීක්ෂණ ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

Comments