මොනරාගල පාසල් දූ දරුවන්ට වරාය නගර ව්‍යාපෘතියෙන් පරිත්‍යාග | සිළුමිණ

මොනරාගල පාසල් දූ දරුවන්ට වරාය නගර ව්‍යාපෘතියෙන් පරිත්‍යාග

 

2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ දුෂ්කරතා සහිත පවුල්වල දූදරුවන් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියනයකට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් පොත් බෑග් දහසක් පිරිනැමීමට කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘති සමාගම පසුගිය දා කටයුතු කරන ලදී. දහම්පාසල්, පිරිවෙන් හා භික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍යය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මහතා විසින් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කර ඇති වැඩසටහනෙහි එක් ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සිදු කෙරෙන පාසල් උපකරණ බෙදා දීමට සමඟාමීව සිදු කළ මෙම පරිත්‍යාගය රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මහතා විසින් කොළඹ වරාය නගරය පරිශ්‍රයේ සංවිධානය කර තිබූ උත්සවයේ දී නිල වශයෙන් භාර ගැනීම සිදු විය.

මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරීන් මෙන් ම කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ විධායක ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ රාජා එදිරිසුරිය, කොළඹ වරාය නගර සමාගමේ සහකාර කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ යුවේ යේචිං, එම සමාගමේ වෙ‍ෙළඳ හා අලෙවි අධ්‍යක්ෂ යමුනා ජයරත්න සහ එහි මහජන සම්බන්ධතා ප්‍රධානි කස්සප සෙනරත්, යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වුහ.

Comments