‘හෙළ වෙද­කමේ යට­ගි­යාව’ හා ‘රන් හීය’ කෘති ද්විත්වය ජනා­ධි­පති හා අගමැති වෙත පිළිගැන්වෙයි | සිළුමිණ

‘හෙළ වෙද­කමේ යට­ගි­යාව’ හා ‘රන් හීය’ කෘති ද්විත්වය ජනා­ධි­පති හා අගමැති වෙත පිළිගැන්වෙයි

බස්නා­හිර පළාත් ප්‍රධාන සංඝ­නා­යක, නාරා­හේ­න්පිට අභ­යා­රා­මා­ධි­පති පූජ්‍ය මුරු­ත්තෙ­ට්ටුවේ ආනන්ද නා හිමි­පා­ණන් විසින් රචිත ‘හෙළ වෙද­කමේ යට­ගි­යාව’ හා ‘රන් හීය’  කෘතියේ මුල් පිට­පත් කතු හිමි­යන් විසින් පසු­ගිය 25 වැනිදා පෙර­ව­රුවේ ජනා­ධි­පති කාර්යා­ලයේ දී ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­ප­ක්ෂ­යන් වෙත පිළි­ග­න්වනු ලැබූ අව­ස්ථාව (වමේ) හා අභ­යා­රා­මයේ පැවැති කෙටි උත්ස­ව­ය­කදී ඒ හිමි­යන් විසින් කෘති ද්විත්වය අග­මැති මහින්ද රාජ­ප­ක්ෂ­යන්ට පිළි­ගැන්වූ අව­ස්ථාව දකුණේ ඡායා­රූ­ප­යේද වෙයි. 

Comments