පානදුර ගඟුලේ වෙද මැදුරින් ‘නෙත් සුව තෙපුල්’ | Page 2 | සිළුමිණ

පානදුර ගඟුලේ වෙද මැදුරින් ‘නෙත් සුව තෙපුල්’

 

පාරම්පරික දේශීය ඇස් වෙදකමට නම් දැරූ පානදුර ගඟුලේ වෙද මැදුරින් ඇස් වියැළීම, ඇස් දැවිල්ල, ඇස් වටේ කළු වීම ආදියට ගුණ දෙන ඖෂධීය සත්කාරයක් ‘නෙත් සුව තෙපුල්’ නමින් නිෂ්පාදනය කර ඇත. ඇස තැවීමට යොදා ගත හැකි ඖෂධයක් වන මෙය තේ බැග් ආකාරයේ කුඩා බෑග් 10 බැගින් යුත් පැකැට්ටුවක් වශයෙන් අලෙවි කෙරේ. ‘නෙත් සුව තෙපුල්’ මගින් ඇස් තැවීමෙන් ඇස් වියැළීම, ඇස්වල දැවිල්ල හා වේදනාව, ඇස්වල බර ගතිය, ඇස් වටා කළු වීම, වෙහෙසකර බව, නිතර කඳුළු ගැලීම නැති කර ඇසට සහනයක් ගෙන දෙන බව වෛද්‍ය ඉෂාර ප්‍රනාන්දු හෙවත් ගඟුලේ වෛද්‍යාචාර්යතුමා පවසයි.

සියවසකට අධික පාරම්පරික ඉතිහාසයක් ඇති ගඟුලේ ඇස් වෙද පරපුරෙහි සිවු වැනි පුරුක වන වෛද්‍ය ඉෂාර ප්‍රනාන්දු මහතා සිය පරපුරේ රහස් වට්ටෝරුවක් ඇසුරින් ශාකමය ඖෂධ පමණක් ගෙන ‘නෙත් සුව තෙපුල්’ නිපදවා තිබේ.

Comments