පරි­ස­රය සුරැ­කී­මට කීල්ස් එක් වෙයි | සිළුමිණ

පරි­ස­රය සුරැ­කී­මට කීල්ස් එක් වෙයි

2025 වන විට තෝරා ගත් කීල්ස් සුපිරි වෙළඳසැල්වල නැවත භාවිත කළ නොහැකි පොලිතීන් බෑග් ප්‍රමාණය 50%කින් අවම කිරීමට කීල්ස් 2019 ජූලි මාසයේදී පොරොන්දු විය. එතැන් සිට මේ දක්වා නැවත භාවිත කළ නොහැකි පොලිතීන් බෑග් වලින් 35% ක ප්‍රමාණයක් කොම්පෝස්ට් කළ හැකි බෑග් බවට පරිවර්තනය කර ඇත. ජනවාරි මාසයේ නව පියවරක් ලෙස කීල්ස් ටොප් ක්‍රස්ට් බ්‍රෙඩ් සඳහා කොම්පෝස්ට් කළ හැකි බෑග් හඳුන්වා දීම සිදු කෙරිණි.

අභියෝගාත්මක කාලයක වුවද 40,000 කට අධික පාරිභෝගිකයන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට තමන්ගේ බෑග් රැගෙන එයි.

මස්, මාළු සහ බේකරි නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට තමන්ගේ බහාලුම් රැගෙන එන පාරිභෝගිකයන්ට දැන් රු. 4ක වට්ටමක් හිමි වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සුපිරි වෙළඳ සැල ලෙස කීල්ස්, 2019 ජූලි මාසයේදී පුරෝගාමී පියවරක් තබමින් 2025 වන විට නැවත භාවිත කළ නොහැකි පොලිතින් බෑග් භාවිතය මෙන්ම පිසූ ආහාර සඳහා වන ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් භාවිතය 50%කින් අවම කිරීමට මුල පුරන ලදී.

භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී නැවත භාවිත කළ හැකි බෑගයක් භාවිත කරන සෑම අවස්ථාවකම පාරිභෝගිකයන් දිරිගැන්වීම සඳහා කීල්ස් විසින් රු. 4ක වට්ටමක් ලබා දේ. නැවුම් නිෂ්පාදන සඳහා නෙට් බෑගයක්ද, සහල් බෑග් සහ අනෙකුත් නැවත භාවිත කළ හැකි බෑග් දැරිය හැකි හොඳ මිල ගණන් යටතේ හඳුන්වා දෙමින් පාරිභෝගිකයින්ට පොලිතින් භාවිතය අවම කිරීම සඳහා විකල්පයන් හඳුන්වා දී ඇත.

Comments