රසට දැල්ලො හදන විදිහ | සිළුමිණ

රසට දැල්ලො හදන විදිහ

දැල්ලො ස්ටේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පොඩි කෑලිවලට කැපූ දැල්ලො ග්‍රෑම් 400ක්

අමුමිරිස් කරල් 5ක්

සිහින්ව තලා ගත් ඉඟුරු හා සුදු ලූනූ ස්වල්පයක්

දිගැටියට කැපූ මාළු මිරිස් කරල් 4ක්

සිහින්ව කැපූ ලූනූ ගෙඩි 3ක්

ලූනූ කොළ

සෝයා සෝස් ස්වල්පයක්

ගම්මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 4ක්

කෑලිමිරිස් තේ හැඳි 4ක්

කහකුඩු තේ හැඳි 2ක්

මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 2ක්

රම්පේ /කරපිංචා කොළ කිහිපයක්

බඳුනක් ලිපේ තබා තෙල් එක් කර රත් වූ විට ඉඟුරු හා සුදු ලූනූ එකතු කරන්න. එයටම ලූනූ, රම්පේ, කරපිංචා, අමුමිරිස් කපලා එකතු කරන්න. හොඳින් බැදුණු පසු දැල්ලො, සෝයා සෝස්, කහ, මිරිස්කුඩු හා ගම්මිරිස්කුඩු එකතු කරගන්න. විනාඩි 10ක් පමණ වසා තබා මාළු මිරිස්, ලූනූ කොළ එකතු කර මඳ වේලාවකින් පසු ලිපෙන් බා ගන්න.

------------------------------

 හොට් බටර් කට්ල්ෆිෂ්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කපාගත් දැල්ලො ග්‍රෑම් 300ක්

ලුණු තේ හැන්දක්

බිත්තර සුදු මදයක්

කෝන්ෆ්ලා ග්‍රෑම් 250ක්

කහ මේස හැන්දක්

තලා ගත් සුදු ලූණූ ගෙඩි 4ක්

බටර් මේස හැඳි 3ක්

සීනි තේ හැන්දක්

චිලී පේස්ට් මේස හැඳි 2ක්

තරමක් ලොකුවට කැපූ මාලුමිරිස් කරල් 3ක්

රවුම් හැඩයට කැපූ ලූණූ ගෙඩි 3ක්

සිහින්ව කැපූ ලූණූ කොළ

වියළි මිරිස් කරල් 3ක්

ලුණු ස්වල්පයක්

තෙල්

බඳුනකට ලුණු හා බිත්තර සුදු මදය දමා එයට දැල්ලො එක්කර කලවම් කරන්න. වෙනත් භාජනයකට කෝන්ෆ්ලා කහකුඩු හා ලුණු දමා කලවම් කරගන්න. බඳුනක් ලිප තබා තෙල් එක් කර රත් වූ පසු කෝන්ෆ්ලා මිශ්‍රණයේ දවටමින් දැල්ලො බැඳගන්න. දැන් වෙනම බඳුනකට බටර් එක් කර දිය වු විට එයට සුදු ලූණූ සහ චිලී පේස්ට් එකතු කර හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් බැඳගත් දැල්ලො මෙම මිශ්‍රණයට එකතු කර මාළුමිරිස්, ලූනූ කොළ, ලූනූ හා වියළි මිරිස් කෑලි එක් කර තරමක් බැඳෙන්න හැර කලවම් කර ලිපෙන් බා ගන්න‍.

--------------------

දැල්ලො පිරවුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

සෝදා ගත් තරමක් ලොකු දැල්ලො 4ක්

සිහින්ව කැපූ ලූනූ ගෙඩි 2ක්

බිත්තරයක්

තම්බා පොඩි කරගත් අල ගෙඩියක්

කුඩු කර ගත් උම්බලකඩ ස්වල්පයක්

අබ ස්වල්පයක්

කෑලිමිරිස් තේ හැන්දක්

තලා ගත් සුදු ලූනූ ගෙඩි 2ක්

කහකුඩු තේ හැඳි 1/2ක්

අමුමිරිස් කරල් 2ක්

කරපිංචා

ලුණු ස්වල්පයක්

පළමුව මිරිස්කුඩු, ගම්මිරිස්කුඩු හා ලුණු එක් කර දැල්ලො සීසන් කරගන්න. ඒ අතර පෑන් එකට තෙල් දමා රත් වූ විට අබ, ලූණූ, සුදු ලූණූ දමා බැදෙන්න හරින්න පසුව එයටම කරපිංචා, කෑලිමිරිස්, කහකුඩු සහ උම්බලකඩ එක් කර කලවම් කර එයටම අල එකතු කර රස අනුව ලුණු එක්කර දැන් දැල්ලො එකින් එක ගෙන පිරවුමෙන් පුරවා කට පැත්තට ටූත් පීක් එකක් ගසා නැවත පෑන් එකට දමා දෙපැත්ත බැඳගන්න.

 

--------------

දැල්ලො කළුපොල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කපාගත් දැල්ලො ග්‍රෑම් 500ක්

තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 4ක්

මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 4ක්

ගම්මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 2ක්

හාල් පොල් මිශ්‍රණය මේස හැඳි 3ක්

මිටිකිරි කෝප්ප 2ක්

තලා ගත් ඉඟුරු/සුදු ලූනූ ස්වල්පයක්

රම්පේ /කරපිංචා හා සේර

කරදමුංගු /කරාබුනැටි 4 - 5ක්

චොප්කරගත් පොඩි තක්කාලි ගෙඩි 2ක්

කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්

ලුණු

 

 

බඳුනකට තෙල් දමා රත් වූ විට එයට මිරිස්කුඩු හා ලුණු දමා බැදෙන්න හැර එයටම ඉඟුරු, සුදුලූණූ, තුනපහ, ගම්මිරිස් කුඩු, රම්පේ, කරපිංචා, සේර, කුරුඳු පොතු, කරදමුංගු, කරාබුනැටි එයටම දමා බැදෙන්න හැර. මද වේලාවකින් තක්කාලි ද එක් කරගන්න. හොඳින් තෙම්පරාදු වූ පසු හාල් පොල් මිශ්‍රණය එක් කර කලවම් කරන්න. මඳ වේලාවකට පසු දැල්ලො එක් කර විනාඩි 5ක් පමණ පියනකින් වසා තබන්න. දැන් එයට මිටිකිරි දමා හිඳෙන්න හැර ලිපෙන් බා ගන්න.

Comments