මහා ජලාශ 29ක් වාන් දමයි | Page 2 | සිළුමිණ

මහා ජලාශ 29ක් වාන් දමයි

සුගිය සිකුරාදා වන විට උතුර, උතුරුමැද, වයඹ සහ නැඟෙනහිර පළාත්වල මහා ජලාශ හා වැව් 29 වාන් දොරටු විවෘත කර ඇතැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ (ජල විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ) එස්. පී. සී. සුගීෂ්වර පවසයි.

ඒ අනුව මින්නේරිය, කලාවැව, පරාක්‍රම සමුද්‍රය, රාජාංගණය ජලාශය, දැදුරුඔය, නාච්චදුව, යාන්ඔය, කවුඩුල්ල යන ජලාශවල විශාල ජල ප්‍රමාණයක් පහත් බිම්වලට ගලා බසිමින් පවතින බවත් ඒ පිළිබඳව අවස්ථානුකූලව අනතුරු ඇඟවීම් සිදුකරන බවත් සුගීෂ්වර මහතා පවසයි.

Comments