2020 සිළුමිණ බිහිකළ කවි කිවිඳියෝ | සිළුමිණ

2020 සිළුමිණ බිහිකළ කවි කිවිඳියෝ

වර්තමානයේ අපට නම් වශයෙන් හඳුන්වා දිය හැකි බොහෝ කවි කිවිඳියන් තම නිර්මාණකරණය පටන් ගත්තේ පුවත්පත් කවි පිටු හරහාය. අද වන විට මුහුණු පොතේ කවි ලියන්නට නව පරපුර හුරු වීමත්, එයට ඉක්මණින් ප්‍රතිචාර ලැබීමත් නිසා වර්තමානයේ නවකයෝ තම නිර්මාණකරණයට වෙනස් මාවතක් සකස් කරගෙන ඇත. එසේ වුවත් අද වන විට සතියේ පුවත්පත්වල මෙන්ම සති අන්තයේ පුවත්පත්වල කවි පිටු යළිත් පාඨකයන් අතර ජනප්‍රිය වෙමින් තිබේ. මේ අතරින් එදත් අදත් සිළුමිණ ‘කවි පිටුව” සමඟින් රැඳී සිටින කවි කිවිඳියෝ මෙන්ම නවකයෝ ද බොහෝය. අද කවි පිටුව මඟින් හඳුන්වා දෙන්නේ ගෙවී ගිය වසරේදී කවි සිළුමිණ පිටුව තුළින් මුල්වරට හඳුන්වා දුන් කවි කිවිඳියන් සිය ගණනක් අතරින් කිහිප දෙනෙකි..

 

 

Comments