2020 පාඨක/විචාරක අවධානය දිනු පරිවර්තන සාහිත්‍ය කෘති | සිළුමිණ

2020 පාඨක/විචාරක අවධානය දිනු පරිවර්තන සාහිත්‍ය කෘති

 

2020 වර්ෂයේ පළ වූ පරිවර්තන කෘති ගත් කල ඒවා අතර එකිනෙකට වෙනස් කතා වස්තු සහිත කෘති පැවතීම විශේෂත්වයක් විය. ඒ අතරිනුත් පාඨක අවධානය දිනු කෘති පෙළගැස්මකි මෙය.

 

Comments