අද දිනයේ බස්නාහිර පළාත තුළ විශේෂ මෙහෙයුම් | Page 2 | සිළුමිණ

අද දිනයේ බස්නාහිර පළාත තුළ විශේෂ මෙහෙයුම්

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හා පොලිසිය එක්ව අද (11) දිනයේ දී විශේෂ මෙහෙයුම් සිදු කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කරයි
 
ඒ අනුව පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 15 වන දිනයේ නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය අනුව ආයතන පවත්වා ගෙන යෑම පිළබඳ සොයා බලනු ලබයි
 
මේ අනුව කර්මාන්ත ශාලා ,සුපිරි වෙළඳ සැල් ,ආයතන ආදිය නිවැරදි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ වලට අනුව කටයුතු කරයි ද යන්න පිළිබඳ අවධානය යොමු කරයි
 
 

Comments