කඩෙන් නොගෙන ගෙදර හදමු සොසේ­ජස් | සිළුමිණ

කඩෙන් නොගෙන ගෙදර හදමු සොසේ­ජස්

සෝයා මීට් සොසේජස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

සෝයා මීට් පැකට් එකක්

ලුණු, මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය පමණ

තුනපහ කුඩු තේ හැඳි ½

කුඩාවට කපාගත් ලූනු, අමුමිරිස්, සුදු ලූනු

කහ ස්වල්පයක්

බැදපු තුනපහ අවශ්‍ය පමණට

 

සෝයාමීට් තම්බා වතුර මිරිකා ගන්න. දැන් එයට ඉතිරි කළමනා සියල්ල එක්කර හොඳින් අඹරා ගන්න. ඉන්පසු එය තවාගත් කෙසෙල් කොළයක හොඳින් ඔතාගෙන විනාඩි 15ක් පමණ ස්ටීම් කරගන්න. නිවුණාට පසු අධිශීතකරණයේ තැබීමෙන් සතියක් පමණ තබාගත හැකියි.

 

පෝර්ක් සොසේජස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පෝර්ක් ග්‍රෑම් 400

ලුණු, ගම්මිරිස් රස පදමට

මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය පමණට

දුඹුරු සීනි හෝ මී පැණි තේ හැන්දක්

ගාගත් සාදික්කා කුඩු තේ හැඳි 1/8

තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 1/4

කහ කුඩු ස්වල්පයක්

 

මස් ටික තම්බා හොඳින් අඹරා ‍ගෙන ඉහත සියලු ද්‍රව්‍ය ඊට එක්කර හොඳින් අනා ගන්න. ඉන්පසු පෙර කී පරිදි කෙසෙල් කොළයක ඔතාගෙන විනාඩි 30ක් පමණ ස්ටීම් කරගෙන නිවුණු පසු අධි ශීතකරණයේ තබන්න. මෙය සතියක් පමණ තබාගත හැකිය.

 

 

මාළු ‍සො‍සේජස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

කටු ඉවත් කර කැබැලි කපා ගත් මාළු ග්‍රෑම් ‍250 (ඉස්‍‍‍සෝ සහ දැල්ලන්ද ගත හැකිය )

කඩල පිටි ස්වල්පයක්

ලුණු, ගම්මිරිස් රස පදමට

මිරිස් කුඩු, බැදපු තුනපහ අවශ්‍ය පමණට

තුනපහ ස්වල්පයක්

කරපිංචා ස්වල්පයක්

අමුමිරිස් කරල් ‍දෙකක්

ලූනු ගෙඩියක්

සුදු ලූනු බික් තුනක්

දෙහි ‍හෝ සියඹලා ඉස්ම ස්වල්පයක්

උළු හාල් ඇට කිහිපයක් (ඉස්‍‍‍සෝ සහ දැල්ලන්ගෙන් සාදනවා නම්)

 

 

මාළුවලට අවශ්‍ය පමණට ලුණු සහ සියඹලා ‍‍හෝ ‍‍දෙහි ඉස්ම එක්කර හොඳින් මිශ්‍රකර විනාඩි ‍කිහිපයක් පදම් වන්නට හැර තම්බා ගන්න. මාළු ටික තැම්බෙන තුරු කඩල පිටි හැර ඉහත කී අනෙක් ද්‍රව්‍ය සියල්ල හොඳින් අඹරා පේස්ට් එකක් මෙන් සාදා ගන්න. මෙහිදී කෑලි ‍නොහිටින්නට වග බලා ගන්න. දැන් තම්බා ගත් මාළු නිවෙන්නට හැර අතින් හොඳින් පොඩිකර එයට කඩල පිටි සහ කලින් අඹරාගත් මිශ්‍රණය එකතු කර හොඳින් මිශ්‍රකර ගන්න. මෙය අතේ නොඇලෙන පදමට සාදාගත යුතුය. ඉන්පසු කලින් සොසේජස් සාදාගත් ආකාරයටම කෙසෙල් කොළයකින් ඔතා විනාඩි 30ක් ස්ටීම් කරගන්න. ස්ටීම් කරන විට හොඳ සුවඳක් එනතුරු ස්ටීම් කරගන්න. මෙයද අධිශීතකරණයේ තබාගෙන සතියක් පමණ කල්තබා ගත හැකිය.

 

චිකන් සොසේජස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කටු රහිත කුකුළු මස් ග්‍රෑම් 300

තුනපහ කුඩු තේ හැඳි ½

ලුණු, ගම්මිරිස් රස පදමට

මිරිස් කුඩු තේ හැඳි ¼

කුඩාවට කපාගත් ලූනු, සුදු ලූනු

කහ කුඩු ස්වල්පයක්

 

කුකුළුමස්වලට ඉහත සියල්ල කලවම් කර කැබලි නොසිටින ලෙස හොඳින් අඹරා ගන්න. දැන් හතරැස් හැඩයට කපාගත් කෙසෙල් කොළ කැබැල්ලක් ගෙන හොඳින් තවාගෙන එහි කෙළවරක සාදාගත් මිශ්‍රණය තබා ටොෆියක ආකාරයට හොඳින් ඔතාගන්න. දැන් මෙය විනාඩි 20ක් පමණ ස්ටීම් කරගන්න. නිවුණාට පසු අධිශීතකරණයේ තබා භාවිතයට ගන්න. මෙය සතියක් පමණ කල්තබා ගත හැකිය.

 

Comments