පැල්වත්ත සමා­ග­මෙන් තිරසර ව්‍යාපෘ­ති­යක් | සිළුමිණ

පැල්වත්ත සමා­ග­මෙන් තිරසර ව්‍යාපෘ­ති­යක්

පැල්වත්ත ඩේරි සමාගම කිරි නිෂ්පාදන තුළින් පෝෂණය ලබා දීමේ කාර්යයෙන් තවත් ඉදිරි පියවර තබමින් ගොවීන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට අඛණ්ඩව පුහුණුව හා සහාය ලබා දීම හරහා ඔවුන්ගේ සහ සමස්ත රටේම ආර්ථිකය සවිබල ගැන්වීමට ක්‍රියා කරයි.

ඒ අනුව පැල්වත්ත සමාගම විසින් තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය, ආහාර නිෂ්පාදන සහ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීමට මේ වන විට පියවර ගනිමින් සිටින අතර රසායනික ද්‍රව්‍ය පදනම් කරගත් පොහොර නිසා ඇති වන දරුණු ප්‍රතිවිපාක වන පාංශු හානිවල සිට වකුගඩු රෝග දක්වා වූ ගැටලු මඟහරවා ගැනීමට එමඟින් අපේක්ෂා කෙරේ.

පැල්වත්ත සමාගම තිරසාර සංවර්ධනයක සහ සවිබල ගැන්වීමක නියැළීමේ අපේක්ෂාව ඇතිව නව පැල්වත්ත කාබනික පොහොර (කොම්පෝස්ට්) ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දී තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ මුලිකත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලද තිරසාර ආහාර සංවර්ධන වැඩසටහනේ සහය හා උපදේශනය ඇතිව පැල්වත්ත සමාගම විසින් 2018 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී වලුගොල්ල පිහිටි සිය කිරි ගොවිපළෙහි මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදී. වලුගොල්ල ගොවිපළ ගව අභිජනනය, ගොවි පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා භාවිත කෙරෙන අතර වත්මනෙහි කාබනික කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය ද ආරම්භ කර තිබේ.

පැල්වත්ත කාබනික කොම්පෝස්ට් පොහොර නුදුරේදීම කෘෂිකාර්මික වෙළඳසැල්වලින් සහ දිවයින පුරා පැළ තවාන්වලින් ලබා ගත හැකි අතර, එය දැනට බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පැල්වත්ත කිරි අලෙවිසැල් වලින් කිලෝග්‍රෑම් 40, කිලෝග්‍රෑම් 20, කිලෝග්‍රෑම් 10 සහ කිලෝග්‍රෑම් 5 ක බැගින් වූ ඇසුරුම්වලින් පිළිවෙළින් රු. 800 / -, රු. 500 / - රු. 250 / - සහ රු. 150 / - මිල ගණන් යටතේ ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ඇත.

Comments