එමි­රේට්ස් සමූ­හයේ අර්ධ වාර්ෂික කාර්ය­ සා­ධ­නය නිකුත් වේ | සිළුමිණ

එමි­රේට්ස් සමූ­හයේ අර්ධ වාර්ෂික කාර්ය­ සා­ධ­නය නිකුත් වේ

2020-21 මූල්‍ය වසරේ මුල් මාස හය තුළ දී එමිරේට්ස් සමූහයේ ආදායම ඩිරාම් බිලියන 13.7 ක්වී (ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.7 ක්) තිබෙන අතර එය පෙර වසරේ අදාළ කාලයේ සමූහයේ ආදායම වූ ඩිරාම් බිලියන 53.3 කට සාපේක්ෂව 74% ක අඩුවීමකි. මෙම විශාල ආදායම් අඩුවීමට හේතුවී තිබෙන්නේ කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් බොහෝ රටවල් විසින් සිය පුරවැසියන්ට සංචාරක ගමන් තහනම් කිරීම හෝ සීමා කිරීමයි. කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් එමිරේට්ස් සහ dnata හි ඩුබායි මධ්‍යස්ථානයද අප්‍රේල් සිට මැයි මාසය දක්වා කාලය තුළ සති 08 කට මගී ගුවන් යානා අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන ලදී.

මේ අනුව, එමිරේට්ස් සමූහය 2020-21 අර්ධ මුදල් වසර සඳහා ඩිරාම් බිලියන 14.1 ක (ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.8 ක) ශුද්ධ අලාභයක් වාර්තා කර තිබේ.

පෙර වසරේ අදාළ කාලය තුළ එමිරේට්ස් විසින් ප්‍රවාහනය කළ ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රමාණයෙන් 65% ක ප්‍රමාණයක් ප්‍රවාහනය කිරීමට එමිරේට්ස් ගුවන් සේවයට හැකි වූ අතර මෙම නව වාතාවරණයට අනුගතවීමට සමාගමේ ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන අංශයට තිබෙන හැකියාව මෙයින් විදහා දැක්වුණි.

2020 මාර්තු 31 වැනිදා සිට 2020 සැප්තැම්බර් 30 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ දී එමිරේට්ස් සමූහයේ සේවකයන් සංඛ්‍යාව 24%කින් අඩුකර තිබෙන අතර 2020 සැප්තැම්බර් 30 වැනිදා වනවිට සිටින සේවකයින් සංඛ්‍යාව 81, 334 කි. මෙම සේවකයන් සංඛ්‍යාව අනාගතයේ බලාපොරොත්තු වන ව්‍යාපාරික ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව තබා ගැනීමට එමිරේට්ස් කටයුතු කර තිබේ.

Comments