ශ්‍රී ලංකාව යළිත් සංචාරක ලැයිස්තුවට | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකාව යළිත් සංචාරක ලැයිස්තුවට

කොවිඩ් මර්දන ලැයිස්තුවේ ඉහළින්ම සිටීම නිසා ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂිත සංචාරක ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය පසුගිය 19 වැනිදා තීරණය කෙළේය. ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව ඊශ්‍රායලය, උරුගුවේ රටවල්ද එම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය රජය තීරණ්‍ය කර ඇත.

පවත්නා කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ එංගලන්තය ඇතුළු යුරෝපා රටවල් රැසක් ව්‍යසනයට පත්ව ඇතත් ඔවුන්ගේ සංවර්ධන හා සංචාරක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විධිමත් සැලැසුම් කටයුතු සකස් කිරීමට එරට රජය කටයුතු කරමින් සිටින අතර ඒ අනුව සංචාරය සඳහා සුදුසු රටවල් තේරීම පසුගිය මාසයේ සිට ආරම්භ කරන ලදී.

 


Comments