විශ්‍රාම වයස හැට වීමෙන් ලක්ෂ 35කට සෙත | සිළුමිණ

විශ්‍රාම වයස හැට වීමෙන් ලක්ෂ 35කට සෙත

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 60ක දක්වා වැඩි කිරීමට 2021 අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් රජය මඟින් යෝජනා කිරීම නිසා සේවක සේවිකාවන් 35,21,695කට සෙත සැලසී ඇතැයි කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සිළුමිණට ඊයේ හෙළි කෙළේය.

ඒ අනුව සේවක සේවිකාවන්ගේ අත්දැකීම් සහිත සේවාව වයස අවුරුදු 55න් පසුවද පෞද්ගලික අංශයට ලබා ගැනීමට හැකිවන බවත් එම සේවක සේවිකාවන්ට තවත් වසර 5ක් සේවයේ නිරත වීමට හැකිවීමත් නිසා රටේ සංවර්ධනය වේගවත් කළ හැකි වනු ඇතැයිද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

මේ සහනය රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවලටද අයත් වන බව පෙන්වා දුන් ඇමැතිවරයා අවශ්‍ය අයකුට වයස අවුරුදු 55න් විශ්‍රාම යා හැකි බවද කීවේය. එමෙන්ම වයස අවුරුදු 55 පිරුණු විට අර්ථසාධක අරමුදල ලබා ගැනීම සම්බන්ධවද ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කෙරෙන බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

දැනටමත් රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වයස අවුරුදු 60ක් වන අතර වෙනත් රටවල අවුරුදු 65ක් පමණ වනතුරු සේවයේ යෙදී සිටීමට හැකි බවත් අත්දැකීම් මත ලබා දෙන සේවාව වඩාත් ඵලදායි වන බවද ඔහු කීවේය.

අයවැය ලේඛනයක් හරහා පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවන්හි නිරතව සිටින ලක්ෂ 35කට අධික පිරිසකට එකවර විශාල සහනයක් ලැබුණු ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය විය හැකි බවද ඇමැතිවරයා අවධාරණය කෙළේය.

Comments