බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරට තවත් රෝගීන් 22ක් | සිළුමිණ

බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරට තවත් රෝගීන් 22ක්

අද දවසේදී තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 22 කු හඳුනා ගෙන තිබේ. 
 
මෙම ආසාදිතයින්ද දිවුලපිටිය කොවිඩ් 19 පොකුර හා සම්බන්ධ අය බව සෞඛ්‍ය අමත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. 
 
ඒ අනුව එම පොකුරේ සමස්ත ආසාදිතයින් 2036ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. 

Comments