ගම්පහ පිඩාවට පත් ජනතාවට රජයෙන් දීමනාවක් | සිළුමිණ

ගම්පහ පිඩාවට පත් ජනතාවට රජයෙන් දීමනාවක්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය හේතුවෙන් ආදායම් අහිමි වී පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවට රුපියල් 5000ක දීමනාව ලබා දීමට රජය තීරණය කරයි.
 
අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සඳහන් කළේ ඒ සඳහා රජය රුපියල් මිලියන 400ක් වෙන් කර ඇති බවය.
 
ලබන අඟහරුවාදා සිට එම දීමනාව ලබා දීමට නියමිතය.

Comments