සෙලාන් බැංකුව PickMe සමග අත්වැල් බැඳ ගනී | සිළුමිණ

සෙලාන් බැංකුව PickMe සමග අත්වැල් බැඳ ගනී

සෙලාන් බැංකුව සියලු ම සෙලාන් ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත්හිමියන් හට අසමසම වට්ටම් රැසක් පිරිනැමීම සඳහා මෙරට ප්‍රමුඛත ම ප්‍රවාහන සේවා සම්පාදකයකු වන PickMe සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනී.

ඒ අනුව 2020 දෙසැම්බර් මස 31 වනදා දක්වා සෙලාන් කාඩ්පත්හිමියකුට මසකට PickMe ගමන් දෙකක් සඳහා රු. 100 ක වට්ටමක් හිමි වේ. මෙම වට්ටම හිමිකර ගැනීම සඳහා සෙලාන් බැංකු කාඩ්පත්හිමියන් කළ යුත්තේ PickMe යෙදවුමේ ගෙවීම් ක්‍රමය ලෙස සෙලාන් ඩෙබිට් හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත ඇතුළත් කිරීම පමණි.

ඒ හරහා අතින්-අතට මුදල් සංසරණය කිරීමෙන් වැළකී වඩාත් පහසුවෙන් සහ විශ්වසනීය අයුරින් සිය ගෙවීම් කළ හැකි අතර වට්ටම් හිමිකර ගැනීමේ අවස්ථාව ද පාරිභෝගිකයන් හට උදා වේ.

PickMe සේවාව මගින් පිරිනමනු ලබන ප්‍රවාහන, ආහාර-පාන හෝ වෙනත් ඕනෑම සේවාවක් සඳහා මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන වලංගු වේ.

 

Comments