සිද්ධාලේප වෙතින් රු. මිලියන 5 ක පරිත්‍යාගයක් | සිළුමිණ

සිද්ධාලේප වෙතින් රු. මිලියන 5 ක පරිත්‍යාගයක්

සිද්ධාලේප සමූහ ව්‍යාපාරයේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ අශෝක හෙට්ටිගොඩ, සිද්ධාලේප සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති දේශබන්දු ආචාර්ය වෛද්‍ය වික්ටර් හෙට්ටිගොඩ විසින් රුපියල් මිලියන පහක් කොවිඩ්-19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට පරිත්‍යාග කිරීමේ චෙක්පත ජනාධිපතිවරයා වෙත බාරදෙන ලදී.

මෙරට ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනයේ හා ආයුර්වේද රෝහල් ආයුර්වේද ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝගාමියා හා ප්‍රමුඛතම ප්‍රවර්ධකයා ලෙස වසර 200 කට වැඩි ඉතිහාසයක් ඇති හෙට්ටිගොඩ සමූහ ව්‍යාපාරය, පරම්පරා 6 ක් පුරා විහිදුණ සිය අත්දැකීම් හා දැනුම මෙරට වර්තමානය ආයුර්වේද ක්ෂේත්‍රයේ අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා භාවිත කරමින් ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

වසර 85 පුරා ශ්‍රී ලංකේය ජනතාව සියලු කැක්කුම් වේදනා සඳහා විශ්වාසය තැබූ සිද්ධාලේප වෙළෙඳනාමය අද වන විට ගෘහස්ථ වෙළෙද නාමයක් වේ.

Comments