රබර් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍ර යේ ජය කෙහෙළි නංවන ලාෆ්ස් | සිළුමිණ

රබර් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍ර යේ ජය කෙහෙළි නංවන ලාෆ්ස්

ශ්‍රී ලාංකේය රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතමයකු වන හොරණ පිහිටි ලාෆ්ස් කෝපරේෂන් (රබර්) කර්මාන්තශාලාවේ නිරීක්‍ෂණයකට වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන සහ ගුවන් සේවා සහ අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී. වී. චානක පසුගිය ඔක්තෝබර් මස 06 වන දින එක්වූහ.

ගෝලීය රබර් අපනයන කර්මාන්තය තුළ වගකිව යුතු භූමිකාවක් නිරූපණය කරන ශ්‍රී ලංකාව, රබර් නිෂ්පාදන සම්බන්ධ දේශීය වැවිලි කර්මාන්ත අංශයෙන් සහ ආර්ථික අපනයන බෝග අංශයෙන්ද, හිමිකරගෙන ඇත්තේ සුවිශේෂී වූ ස්ථානයකි. මෙම කර්මාන්ත ක්‍ෂේත්‍රයේ ඇති ව්‍යාපාරික අවස්ථා හඳුනාගත් ලාෆ්ස් හෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් සමාගම 2008 වසරේදී සිය ව්‍යාපාර විවිධාංගීකරණයට ලක් කරමින් ලාෆ්ස් කෝපරේෂන් (රබර්) ආයතනය පිහිටු වූයේ, රබර් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ක්‍ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂී පෙරළියක් සිදුකරමින් ඝන ටයර් නිෂ්පාදනය (Solid Tyres) හඳුන්වා දෙමිනි. මෙහිදී අමාත්‍යතුමන් විසින් හොරණ පිහිටි එම කර්මාන්තශාලාව නිරීක්‍ෂණය කරමින් එහි නිෂ්පාදන තාක්‍ෂණය සම්බන්ධයෙන් ද අවබෝධයක් ලබාගත් අතර, එම අවස්ථාව සඳහා ලාෆ්ස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති ඩබ්ලිව්. කේ. එච්. වෑගපිටිය, සමූහ නියෝජ්‍ය සභාපති තිලක් ද සිල්වා සහ සමූහ කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ/සමූහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි පියදාස කුඩාබාලගේ ද එක්වූහ.

නවීන තාක්‍ෂණය, තිරසාර ක්‍රියාදාමයන් සහ ශක්තිමත් ආචාරධර්ම වලට අනුගතවෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ නවීනතම සහ පරිසර හිතකාමී ටයර් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන හොරණ ලාෆ්ස් රබර් කර්මාන්තශාලාව, ද්‍රව්‍ය හැසිරවීම, ඉදිකිරීම් සහ විවිධ කර්මාන්ත කාර්යන් සඳහා උපකාර වන පුළුල් පරාසයක ඝන ටයර් නිෂ්පාදන කරනු ලබයි. ඉහළ නිපුණත්වයකින් යතු කාර්ය මණ්ඩලයක් සහිත ආයතනයක් ලෙස එහි සමස්ත පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන අංශ කෙරෙහි දක්වා ඇති ප්‍රමුඛ අවධානය මෙහි සුවිශේෂීත්වයයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලාෆ්ස් රබර් ආයතනය, 2020 ජනවාරි මාසය තුළදී Loader Grip ටයරය සිය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට එක් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය වන විශාලතම ඝන ටයරය නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ආයතනය බවට පත් විය.

Comments