පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් ඉ-ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයට | සිළුමිණ

පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් ඉ-ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම කෙටි ආහාර අවන්හල් ජාලයට හිමිකම් කියන පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් සමාගම, මෙරට ඉ-ක්‍රීඩා (Esports) ලෝලීන් වෙනුවෙන් විශේෂ තරග ඉසව් දෙකක් සංවිධානය කරමින්, පළමු වරට ඉ-ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයට පිවිසී තිබේ. ඒ අනුව "P&S PUBG Mobile Series" තරගය හරහා PUBG Mobile ක්‍රීඩා තරගයක් සංවිධානය කෙරෙන අතර එහිදී පළමු ජයග්‍රාහකයන් 8 දෙනාට රුපියල් ලක්ෂයක මුදල් ත්‍යාග හිමි වේ. දෙවැනි තරගය වන "P&S Mobile Contenders" හිදී තවත් ජනප්‍රිය ඉ-ක්‍රීඩා දෙකක් වන Free Fire හා Call of Duty Mobile (Multiplayer) ජයග්‍රාහකයින්ට රුපියල් 50,000ක් හිමි වේ.

වර්ෂ 1902දී ආරම්භ වුණු පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් ව්‍යාපාරය, වසර 118ක් මුළුල්ලේ දිවයින පුරා ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ආහාර සැපයීමට කටයුතු කර තිබේ. මෑතකදී අන්තර්ජාල ඇණවුම් සඳහා ද ඉඩකඩ ලබාදෙමින්, එමෙන්ම PickMe හා Uber Eats හා එක්ව ආහාර බෙදාහැරීම් ජාලය පුළුල් කරගනිමින් සහ තරුණ පාරිභෝගිකයන්ට ගැළපෙන ආහාර වර්ග පිරිනමමින් තම සේවාව නවීකරණය කිරීමට ද පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් සමාගම පියවර ගෙන ඇත.

Comments