එක්ස්ටර්මිනේටර්ස් වෙතින් විශේෂ විෂබීජහරණ සේවාවක් | සිළුමිණ

එක්ස්ටර්මිනේටර්ස් වෙතින් විශේෂ විෂබීජහරණ සේවාවක්

ආසියාවේ ප්‍රථම කාබන් අක්‍රීය පලිබෝධ මර්දක සමාගම වන ‘ද එක්ස්ටර්මිනේටර්ස්’ කෝවිඩ් 19 ගෝලීය වසංගතය පිටුදැකීම සඳහා ලෝකයේ පළමු වැනි විශේෂිත ක්ෂුද්‍ර ජීවී මර්දක විෂබීජහරණ සේවාව අරඹයි. පරිසරය සුරැකීමට කැප වූ ද එක්ස්ටර්මිනේටර්ස් සමාගම ගෝලීය වශයෙන් පිළිගන්නා කාබන් අක්‍රීය සහතිකය හිමි කර ගෙන ඇත. අදාළ විෂබීජහරණ සේවයේ හරිතාගාර වායු විමෝචන මට්ටම් පරීක්ෂාව සිදු කළේ ඉකුත් සය වසර මුළුල්ලේම සමාගමේ වායු නිකුතුව කළමනාකරණයට උපදෙස් දුන් කාබන් කන්සල්ටින් සමාගමය. මේ විශේෂිත විෂබීජහරණ සේවය සඳහා කාබන් අක්‍රීය සහතිකය පිරිනමන ලද්දේ ෂීධ 14064 ප්‍රමිතියට අනුව සංවිධාන හා ව්‍යාපෘතිවල හරිතාගාර වායු විමෝචන තහවුරු කිරීමේ බලය ලත් එකම ශ්‍රී ලාංකේය සමාගම වන සස්ටේනබල් ෆියුචර් සමූහයය.

දේශීය ජන සමාජයටත් ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයටත් එකසේ අභියෝගකාරී වත්මන් වසංගත තත්ත්වය තුළ විශේෂ විෂබීජහරණ සේවාවක් සඳහා පුහුණු කරන ලද එක්ස්ටර්මිනේටර්ස් විශේෂඥ කණ්ඩායම මේ දක්වා වැඩිහිටි නිවාස 71ක්, පොලිස් ස්ථාන 29ක්, පූජනීය ස්ථාන 15ක්, පාසල් 13ක් හා පොදු ස්ථාන 12ක් පවිත්‍ර කළේය.

Comments