‘ලොක්ඩවුන්’පළාත්වලට සියලු පහසුකම් | සිළුමිණ

‘ලොක්ඩවුන්’පළාත්වලට සියලු පහසුකම්

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති සියලු ප්‍රදේශවල ජනතාවට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් මහතා සිළුමිණට කීය.

සමුපකාර සමිති, සතොස මෙන්ම අනෙකුත් සැපයුම් ජාල කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වන බවද හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය. දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 33න් 18ක පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය නිසා දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්මාන 6ක් මේ වන විට පූර්ණ වශයෙන් අක්‍රිය කර (ලොක්ඩවුන්) ඇත.

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා පෙන්වා දෙන්නේ දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස 2,857ක්ම පවුල් සියල්ල නිවාස නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති බවත් එම පවුල්වලට අවශ්‍ය සියලු අතවශ්‍ය පහසුකම් සපයා දීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇති බවයි.

ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාවට ලබා දිය යුතු විශ්‍රාම වැටුප්, සමෘද්ධි දීමනා, වැඩිහිටි දීමනා සියල්ල මේ වන විට ගෙවා ඇතැයි පැවසූ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා ස්වයං රැකියා අහිමි වූ ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන්, කරණවෑමියන් වැනි පුද්ගලය්නට සහනාධාරයක් ලබා දීම පිණිස කටයුතු ආරම්භ කර ඇතැයිද මේ වන විටත් වේයන්ගොඩ, මිණුවන්ගොඩ හා දිවුලපිටියේ එවන් ස්වයංරැකියාවන්හි නිරත අයගේ නාම ලේඛන සකස් කර ඇතැයිද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

 

Comments