සියලු සත්වෝද්‍යාන තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කරයි | සිළුමිණ

සියලු සත්වෝද්‍යාන තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කරයි

ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන සියලුම සත්වෝද්‍යාන වසා දැමීමට තීරණය කරයි.
 
කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය සැළකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක මහතා පැවසීය.
 
කෙසේ වෙතත් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යටතේ මහජනතාවට ජාතික උද්‍යාන වෙත පිවිසීමේ අවස්ථාව තවදුරටත් පවතින බව අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Comments