නිරෝධායන නීති කැඩූ 202ක් අසුවෙති | සිළුමිණ

නිරෝධායන නීති කැඩූ 202ක් අසුවෙති

නිරෝධායන සහ රෝග වැළැක්වීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට අදාළව නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සහ සෞඛ්‍ය නීතිරීතිවලට පටහැනිව කටයුතු කළ පුද්ගලයින් 202ක් සහ වාහන 46ක් මේ වන විට පොලිස් භාරයට ගෙන තිබේ. පවතින නීතිය අනුව ඔක්තෝබර් 16 සිට නිරෝධායන නීති කඩකරන පුද්ගලයින්ට රුපියල් 10,000කට නොවැඩි දඩයක් හෝ මාස 6ක සිරදඬුවමක් ලබා දීම හෝ මෙම දඬුවම් දෙකම ලබා දීම හෝ සිදු කළ හැකිය.

පුද්ගල දුරස්ථභාවය, මුඛ ආවරණ පැලඳීම, පොදු ස්ථාන හා රාජකාරි ස්ථානවලට ඇතුළුවීමේදී දෑත් සේදීමේ පහසුකම් නව නීතිය යටතේ අනිවාර්යය වේ. ගැසට් පත්‍රයට අදාළ සෞඛ්‍ය නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලතල හිමිව ඇත්තේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාටය.

Comments