කිරි නිෂ්පා­ද­නය වැඩි කරන මිල්කෝ දැක්ම | සිළුමිණ

කිරි නිෂ්පා­ද­නය වැඩි කරන මිල්කෝ දැක්ම

ත්මන් රජයේ සෞභා­ග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රති­පත්ති ප්‍රකා­ශ­යට අනුව කිරි වලින් රට ස්වයං­පෝ­ෂිත කිරීමේ අර­මු­ණින් මේ වන විට මිල්කෝ ආය­ත­නය විසින් විවිධ වැඩ­ස­ට­හන් ක්‍රියා­ත්මක කරනු ලබයි. ඒ අනුව එහි එක් පිය­ව­රක් ලෙස මධ්‍යම පරි­මාණ කිරි නිෂ්පා­ද­ක­යන්ට සිය කිරි නිෂ්පා­ද­න­යන් සිසිල් කර ගබඩා කිරීම සඳහා “මිල්කෝ කිරි සිසි­ල­කය“ නමින් කුඩා ප්‍රමා­ණයේ කිරි ශීත­කි­රීමේ නව උප­ක­ර­ණ­යක් හඳුන්වා දීම­ටද මිල්කෝ ආය­ත­නය පිය­වර ගන්නා ලදී.

 

ඉදි­රි­යේදී මෙම කිරි ශීත­කි­රීමේ නව උප­ක­ර­ණය ප්‍රමා­ණා­ත්මක ලෙස නිෂ්පා­ද­නය කර කිරි ගොවීන් වෙත සැප­යී­මට මිල්කෝ ආය­ත­නය පිය­වර ගනු ඇත.එම කිරි සිසි­ල­කය භාවිත කිරීම මගින් එකී කිරි ගොවීන්ගේ ආදා­යම 80% කින් පමණ ඉහළ යනු ඇති බවට ද ඇස්ත­මේන්තු වී තිබේ.

විශේ­ෂ­යෙන්ම සවස් කාලය තුළ කිරි ගොවීන් විසින් නිෂ්පා­ද­නය කර ගැනෙන කිරි නිෂ්පා­ද­නයේ ධාරි­තාව වැඩි කර ගැනී­මට මෙම කිරි ශීත­කි­රීමේ උප­ක­ර­ණය භාවිත කිරී­මෙන් හැකි­යාව ලැබෙන අතර එම­ඟින් ජාතික කිරි ජාල­යට මෙතෙක් අස්වනු නෙළා නොගත් සැල­කිය යුතු නව කිරි ධාරි­තා­වක් එක් වනු ඇතැ­යිද මිල්කෝ ආය­ත­නය බලා­පො­රොත්තු වේ.

මිල්කෝ ආය­ත­නය විසින් මෙතෙක් සිදු කරන ලද දෛනික කිරි එකතු කිරීමේ කාර්ය­යේදී සවස කිරි එකතු කිරීමේ නිසි වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් නොපැ­වැති අතර කිරි ශීත­කි­රීමේ නව උප­ක­ර­ණය හඳු­න්වා­දී­මත් සමඟ කිරි ගොවීන්ගේ සවස කිරි සුර­ක්ෂි­තව ගබඩා කිරී­මට හැකි­යාව ලැබී තිබේ. මෙම නව උප­ක­ර­ණය රුපි­යල් පනස් දහ­සක් හෝ හැත්තෑ­ද­හ­සක් වැනි මුද­ල­කට මිලදී ගැනී­මට මෙරට කිරි නිෂ්පා­ද­නයේ නිරත ගොවි ජන­තා­වට අව­ස්ථාව සැල­සෙනු ඇත.

කිරි ගොවීන්ගේ කිරි අස්වනු සඳහා නිසි පරිදි ගෙවීම් සිදු කිරී­මට මිල්කෝ ආය­ත­නය අපො­හො­සත් වීම හේතු­වෙන් විශ්වා­සය බිඳ­වැ­ටීම නිසා පසු­ගිය රජය සමයේ කිරි ගොවීන් ඉතා වේග­යෙන් මිල්කෝ ආය­ත­න­යෙන් ඉවත් වෙමින් තිබුණි. ඒ නිසාම වත්මන් රජය බල­යට පත් වන විට මේ ආය­ත­නය ද ආර්ථික වශ­යෙන් පාඩු ලබන, කඩා වැටෙන ආය­තන ගොන්න අත­රට එකතු වී තිබුණි. එම නිසා මිල්කෝ ආය­ත­නය වෙනු­වෙන් පත් වූ නව පාල­නා­ධි­කා­රියේ මුල්ම පිය­වර වුණේ ආය­ත­නය දෙප­යෙන් නැඟී සිටිය හැකි පරිදි ශක්ති­මත් කිරි­මයි.

මිල්කෝ ආය­ත­නයේ සභා­පති ලසන්ත වික්‍ර­ම­සිංහ 
ඡායා­රූප සරත් පීරිස්

ඒ අනුව කිරි ගොවීන්ගේ මුදල් කලට වෙලා­වට ගෙවී­මට කට­යුතු කිරී­මත්, කිරි­ව­ලට ලීට­ර­ය­කට ලබා දෙන මුදල වැඩි­කි­රී­ම­ටත් පිය­වර ගැනුණු අතර එහි ප්‍රති­ඵ­ල­යක් ලෙස යළිත් වරක් මිල්කෝ කෙරෙහි විශ්වා­සය තබ­න්නට කිරි ගොවියා පෙල­ඹ­වී­මට හැකි­යාව ලැබුණි.

මේ වන විට මිල්කෝ ආය­ත­නය සමඟ සක්‍රී­යව බැඳී සිටින රට පුරාම සිටින කිරි ගොවීන් ප්‍රමා­ණය 27,000 ක් පමණ වේ. ඔවුන් සියලු දෙනා­ගේම දාය­ක­ත්වය ලබා ගනි­මින් පසු­ගිය ජන­වාරි මාසය වන විට ලීටර් එක්ලක්ෂ විසි දහ­සක්ව පැවැති දෛනික කිරි ලබා ගැනීම මේ වන විට ලීටර් දෙලක්ෂ තිස් දහ­සක් දක්වා වැඩි කිරී­මට හැකි­යාව ලැබී ඇති අතර පැවැති අක්‍ර­මි­කතා රැසක් මුලි­නු­පුටා දම­මින් බෙදා­හැ­රීමේ කාර්ය ශක්ති­මත් කිරී­මට ද පිය­වර රැසක් ගනු ලැබූ බව සද­හන් කළ යුතු වේ.

මේ ජය­ග්‍රාහී හා දූර­දර්ශී මග පෙන්වීම නිසා පසු­ගිය මාස තුනක කාලය තුළදී රුපි­යල් බිලි­ය­න­ය­කට වඩා වැඩි විකු­ණුම් සිදු කිරී­ම­ටද මිල්කෝ ආය­ත­නය සම­ත්කම් දක්වා ඇත.

මිල්කෝ කිරි සිසිලකය

ලබන වසර වන විට මෙම ඉල­ක්කම බිලි­යන දෙකක් බවට පත් කිරී­ම­ටත් ගත වූ කාලයේ පාඩු ලබ­මින් තිබුණු මිල්කෝ ආය­ත­නය නැවත ලාභ ලබන ව්‍යාපා­ර­යක් බවට පත් කිරී­ම­ටත් මේ වන විට සියලු සැල­සුම් පිළි­යෙල වී ඇති අතර සිය නිෂ්පා­ද­න­යන් ඉහළ නැංවීමේ අර­මු­ණින් විධි­මත් හා සැල­සුම් සහ­ගත සිව් වැදෑ­රුම් වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් ද මිල්කෝ ආය­ත­නය දැන­ට­මත් ක්‍රියා­ත්මක කර­මින් සිටියි.

එකී වැඩ­පි­ළි­ව­ලට අනුව ගැබ් ගන්නා කිරි එළ­දෙ­නුන් සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම සඳහා ඒ එළ­දෙ­නුන්ගේ කෘත්‍රිම සිංඡ­නය සිදු කිරී­මට කට­යුතු කළ හැකි නිල­ධා­රීන් පුහුණු කෙරෙන වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් ඉදි­රි­යේදී සාර්ථක ලෙස දිව­යින පුරාම ක්‍රියා­ත්මක වනු ඇත.

මීට අම­ත­රව කිරි ගොවීන් දැනු­වත් කිරීමේ අධ්‍යා­ප­නික වැඩ­ස­ට­හන් සංවි­ධා­නය කිරී­මටද මිල්කෝ කට­යුතු කර තිබේ. එමෙන්ම සත්ත්ව ආහා­ර­වල හිඟ­කම නිසා එයට පිළි­ය­මක් වශ­යෙන් තෘණ මිලදී ගැනී­ම­ටත්, තෘණ වැවී­ම­ටත් වැඩ පිළි­වෙ­ළක් සකස් කර තිබේ.

මේ අනුව වීර­වි­ලින් ආරම්භ කර ඇති තෘණ මිලදී ගැනීමේ හා තෘණ වැවීමේ වැඩ­ස­ට­හන මේ වන විට ඉතා සාර්ථක ප්‍රති­ඵල අත් කර දී ඇති බවද කිව යුතුය. මේ තෘණ මිලදී ගැනීමේ හා තෘණ වැවීමේ වැඩ­ස­ට­හන ද ව්‍යව­සා­ය­ක­යන් බිහි කිරීමේ වැඩ­ස­ට­නක මූලා­ර­ම්භ­යක් ලෙසද හඳුන්වා දීම­ටද පුළු­වන.

Comments