ගෙවතු ලක්ෂ 24 ක් අස්ව­ද්දන්න බැසිල් ගෙන් අලුත් සැලසුමක් | Page 2 | සිළුමිණ

ගෙවතු ලක්ෂ 24 ක් අස්ව­ද්දන්න බැසිල් ගෙන් අලුත් සැලසුමක්

මෙරට ගෙවතු ලක්ෂ 24 ක් ගෙවතු වගා­වට හා සත්ව පාල­න­යට යොමු­කි­රීමේ හා පරි­සර සුරැ­කීමේ අලුත් වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් ආර්ථික පුන­ර්ජී­ව­නය හා දරි­ද්‍ර­තාව තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනා­ධි­පති කාර්ය සාධක බළ­කායේ සභා­පති බැසිල් රාජ­පක්ෂගේ මෙහෙ­ය­වී­මෙන් ඇරැඹේ. ඒ යටතේ ජාතික ගෙවතු වගා වැඩ­ස­ට­හන ලබන මහ කන්නයේ සිට රට­පුරා ක්‍රියා­ත්මක වන බව බැසිල් රාජ­පක්ෂ මහතා  ඵල­දායි පුර­වැ­සි­යෙක් - සතු­ටින් ජීව­ත්වන පවු­ලක්’ යන සංක­ල්පය යථා­ර්ථ­යක් බවට පත් කිරී­මට හා ආර්ථි­කව සාමා­ජී­යව හා පාරි­ස­රි­කව සමෘ­ද්ධි­මත් දේශ­යක් ගොඩ­නැ­ගීම අර­මුණු කර­ගෙන මෙම වැඩ­පි­ළි­වෙළ ක්‍රියා­ත්මක වෙයි.

මහා පරි­මාණ සංව­ර්ධන වැඩ­ස­ට­හන් ක්‍රියා­ත්මක කරන අත­ර­තුර ගෘහ ආර්ථි­කය දියුණු කිරී­මට ප්‍රමු­ඛ­තාව දෙමින් ඉදිරි මහ­ක­න්නයේ ආර­ම්භයේ සිට මෙම ජාතික වගා වැඩ­ස­ට­හන ක්‍රියා­ත්මක කිරී­මට අපේක්ෂා කරයි. එළ­වළු, පල­තුරු, පලා හා කැඳ වර්ග සක­සන බෝග කුළු­බඩු සක­සන බෝග ඔසු පැළ අප­න­යන කෘෂි­භෝග ආදී සෑම වර්ග­ය­කම පැළ වර්ග මේ යටතේ තෝරා­ගත් ගෙවතු සඳහා ලබා­දෙන අතර ඒ ඒ ප්‍රදේ­ශ­ව­ලට උචිත වැඩි ඵල­දා­වක් ලබා­ගත හැකි ශාක වර්ග­ව­ලට මෙහිදී ප්‍රමු­ඛ­තාව ලබා­දෙයි.

 

 

 

Comments