ගිය අය ගන්න එජා­පය රට පුරා යයි | සිළුමිණ

ගිය අය ගන්න එජා­පය රට පුරා යයි

ක්සත් ජාතික පක්ෂය හැර ගිය ලක්ෂ 16 කට ආසන්න පාක්ෂි­ක­යන් ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂ­යට ආද­රය කරන ජන­තාව නැවත පක්ෂය වෙත ගෙන්වා ගැනීම සඳහා දීප ව්‍යාප්ත වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් ක්‍රියා­ත්මක කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජ­ය­ව­ර්ධන මහතා ‘සිළු­මිණ’ ට පැව­සීය. මේ පිළි­බ­ඳව දැන­ට­මත් පක්ෂයේ සෙසු නාය­ක­යන් සමඟ සාකච්ඡා කර ඇති බවත් ඊට අදාළ වැඩ­ස­ට­හන් රාශි­යක් ඉදිරි කාලය තුළදී ක්‍රියා­ත්මක කරන බවත් හෙතෙම අව­ධා­ර­ණය කළේ ය.

ග්‍රාම­සේවා කොට්ඨාස මට්ටම, ප්‍රාදේ­ශීය සභා සහ පළාත් වශ­යෙන් මෙන් ම ජාතික තලය සඳහා වූ දැවැන්ත වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් මේ සඳහා සැල­සුම් කර ඇති බව ද විජ­ය­ව­ර්ධන මහතා පැව­සීය. මෙම ක්‍රියා­ක­ලා­පය තුළ ජන­තා­වට විශ්වා­සය ලබා­දෙ­මින් පක්ෂ­යෙන් ඉවත්ව ගිය නාය­ක­යින් ද නැවත පක්ෂය වෙත ගෙන්වා ගැනී­මට අපේක්ෂා කරන බව ද ඔහු කීවේය.

Comments