විභාග මධ්‍යස්ථාන ආශි‍්‍රතව ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් | සිළුමිණ

විභාග මධ්‍යස්ථාන ආශි‍්‍රතව ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක්

විභාග මධ්‍යස්ථාන ආශි‍්‍රතව ඩෙංගු මර්දන වැඩපිලිවෙලක් ආරම්භ කෙරේ
 
ඉදිරියේදී දරුවන් විභාගවලට පෙනී සිටින අවස්ථාවන් හි දී සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තහවුරු කිරිම එහි අපේක්‍ෂාව වේ.
 
ඒ යටතේ දුමායනය ඇතුළු වැඩසටහන් කි‍්‍රයාත්මක කරන බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ අනුර ජයසේකර මහතා පැවසීය.
 

Comments