ඇබෑර්තු විවිධ | සිළුමිණ

ඇබෑර්තු විවිධ

ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

නවීන කාන්තා බ්ලවුස් ජම්ප්සූට් සහ පැච්වර්ක් (කුෂන් ඇඳකවර) අවශ්‍ය මිම්මට පතරොම්. වටිනා අවස්ථාවක් මග නොහරින්න. 0702729830.
056546

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

විෂය නිර්දේශිතව සැකසූ ප්‍රාථමික (1-4) දෙමළ පොත් ලාභයට. සිංහල ලිවීම කියවීම. දුර්වලම සිසුන්ට ඉගැන්වීමේ පංති. 0702729830.
056555

IELTS TOEFL SAT GRE GMAT London Local O/​L A/​L Literature Spoken English Stenography පුද්ගලිකව ඉගැන්වීම සේන හග්ගල්ල වත්තෙගෙදර මහරගම. 0714733689,​ 0775558590,​ 0115674361
055007

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්) උවමනායි

8/​9 ශ්‍රේණියේ දරුවන් දෙදෙනෙකුට සියලුම විෂයන් සඳහා නිවසටම පැමිණ ඉගැන්වීමට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරුවරුන් අවශ්‍යයි කැලණියෙන්. Tel : 0777214882.
055817

විවිධ දේ විකිණීම

තොග අවසන් කිරීමේ සේල් ! පහත සඳහන් භාණ්ඩ වහා විකිණීමට ඇත. කැන්වස් ටෙන්ට්,​ 555ml ජෑම් බෝතල්,​ ජෑම් බෝතල් මූඩි,​ ටොනික් මූඩි (සුදු),​ රබර් බෙල්ට් (තේ මැෂින් සඳහා). අමතන්න. Kect Impex - 075-9293113 /​ 075-9131653.
053987

දැනට පවත්වාගෙන යන ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර,​ ඇම්ලිෆයර්. මයික්‍රපෝන්,​ මහජන ඇමතීම් සඳහා භාවිතා කරන සියලු උපකරණ වැඩිම ඉල්ලුමට විමසීම් : දුර. 076-6441105,​ 326/​3B,​ ගල්හේන පාර,​ වැලිවිට,​ කඩුවෙල.
055119

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

විශාල කාමරය. රු. 30,​000/​- කුඩා කාමරය රු. 20,​000/​-. යාබද නාන කාමරය සහ මුළුතැන්ගෙය සමග 0777268835.
056193

Comments