හකීම් යළිත් නාය­කත්ව මණ්ඩ­ල­යක් ඉල්ලයි | සිළුමිණ

හකීම් යළිත් නාය­කත්ව මණ්ඩ­ල­යක් ඉල්ලයි

ජිත් ප්‍රේම­දාස මහ­තාගේ නාය­ක­ත්ව­යෙන් යුත් සමගි ජන බල­වේ­ග­යට නාය­කත්ව මණ්ඩ­ල­යක් ඉල්ලා මුස්ලිම් කොංග්‍ර­සයේ නායක රවුෆ් හකීම් යළිත් සජිත් ප්‍රේම­දාස මහ­තාට දන්වා ඇත. මීට පෙරද හකීම් මහතා විසින් සමගි ජන බල­වේ­ග­යට නාය­කත්ව මණ්ඩ­ල­යක් පත් කර­න්නැයි ඉල්ලී­මක් කළ අතර මෙවර අනි­වා­ර්යෙන්ම නාය­කත්ව මණ්ඩ­ල­යක් පත් කළ යුතු බව අව­ධා­ර­ණය කර තිබේ.

සමගි ජන­බ­ල­වේ­ගය සමඟ පක්ෂ කිහි­ප­යක් සන්ධා­න­ගත වී සිටින නිසා එම පක්ෂයේ ව්‍යව­ස්ථාව වෙනස් කරන ලෙසත් සන්ධා­න­යක් ලෙස ඉදිරි කට­යුතු කළ යුතු බවත් හකීම් මහතා අව­ධා­ර­ණය කර තිබේ. ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර පවා ලබා නොගත්තේ නාය­කත්ව මණ්ඩ­ල­යක් පිහි­ටු­වී­මට පොරො­න්දු­වීම නිසා බව හකීම් මහතා විසින් සජිත් ප්‍රේම­දාස මහ­තාට මතක් කර තිබේ. නාය­කත්ව මණ්ඩ­ල­යක් යටතේ කට­යුතු කිරී­මේදී එක් එක් පක්ෂයේ අව­ශ්‍යතා තේරුම් ගැනී­මට හැකි­වන බවත් එයින් ප්‍රබල විප­ක්ෂ­යක් නිර්මා­ණය කර ගත හැකි බවද හකීම් විසින් සජිත් ප්‍රේම­දාස මහ­තාට පවසා තිබේ.

 

 

Comments