ජන­පති අතින් සෞඛ්‍ය පරී­ක්ෂ­ක­ව­රුන්ට යතුරු පැදි | සිළුමිණ

ජන­පති අතින් සෞඛ්‍ය පරී­ක්ෂ­ක­ව­රුන්ට යතුරු පැදි

හ­ජන සෞඛ්‍ය පරී­ක්ෂ­ක­ව­රුන්ගේ සේවය අග­ය­මින් නිල යතුරු පැදි සංකේ­තා­ත්ම­කව බෙදා­දීම  ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­ප­ක්ෂ­යන් අතින් ඉකුත් 18 වැනි සිකු­රාදා කොළ­ඹදී සිදු­විය.

‘සැන­ටරි’ සහා­ය­ක­යන් වශ­යෙන් 1913 ආරම්භ වූ තන­තුරේ දිගු­වක් ලෙස 1977 වස­රේදී මහ­ජන සෞඛ්‍ය පරී­ක්ෂ­ක­ව­රුන් බවට පත් වූ ඔවුහූ වර්ත­මා­නයේ දැඩි ජීවිත අව­දා­න­මක් සහි­තව සේවය කිරීම ඉකුත් කොවිඩ් - 19 වසං­ග­තය හමුවේ සැම දෙනාගේ අති­ශය පැස­සු­මට ලක් විය.

වර්ත­මා­නයේ මහ­ජන සෞඛ්‍ය පරී­ක්ෂ­ක­ව­රුන් 2750ක් දිව­යින පුරා සේවය කරන අතර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශ 26ක් ආව­ර­ණය වන පරිදි ප්‍රමු­ඛතා පද­න­මින් මෙවර යතුරු පැදි බෙදා දෙනු ලැබුණි. ඔවු­නට ඉකුත්

‘යහ­පා­ලන‘ ආණ්ඩු සමයේ කිසිදු යතුරු පැදි­යක් ලැබී නොති­බුණි. මහ­ජන සෞඛ්‍ය පරී­ක්ෂ­ක­ව­රුන්ට දැනට ඇති වසර දෙකක පුහුණු කාලය දීර්ඝ­කර උපා­ධි­යක් ලබා ගැනීමේ අව­ස්ථාව විශ්ව­වි­ද්‍යාල

ප්‍රති­පා­දන කොමි­සම සමඟ සාකච්ඡා කර ඉදි­රි­යේදී උදා­කර දෙන බවද ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා එහිදී අව­ධා­ර­ණය කෙළේය.

සෞඛ්‍ය ඇමැ­තිනී නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නි­ආ­රච්චි, අමා­ත්‍යාංශ ලේකම් මේජර් ජන­රාල් විශේ­ෂඥ වෛද්‍ය සංජීව මුණ­සිංහ ඇතුළු කිහිප දෙනෙක්ම එම අව­ස්ථා­වට එක්ව සිටි­යහ.

Comments