වඩාත් ගෞරවය දිනූ ලාංකේය සමාගම ලෙස ජෝන් කීල්ස් 15 වන වරටත් නම් කෙරේ | සිළුමිණ

වඩාත් ගෞරවය දිනූ ලාංකේය සමාගම ලෙස ජෝන් කීල්ස් 15 වන වරටත් නම් කෙරේ

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ස් සමාගම අඛණ්ඩව 15 වන වරටත් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවය දිනූ සමාගම ලෙස නම්කිරීමට LMD සඟරාවේ නවතම ‘Most Respected Entities’කලාපය කටයුතු කර තිබේ. මේ සඳහා අදාළ වූ ශ්‍රේණිගත කිරීම් කාණ්ඩ 10 අතරින් කාණ්ඩ 5 ක, එනම් තත්ත්වය පිළිබඳ දක්වන සැලකිල්ල, කළමනාකරණ පැතිකඩ, ගතිකත්වය, ආයතනික සංස්කෘතිය සහ දැක්ම යන කාණ්ඩ වල පෙරමුණටම පැමිණීමට ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ස් සමත් වී ඇත.

මෙම ඇගයුම සඳහා LMD හි සංකල්පයක් අනුව නීල්සන් විසින් පවත්වන ලද ඡන්ද විමසීමකදී වැඩිම ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් (1,125) ලබාගනිමින්, මෙරට වඩාත්ම ගෞරවය දිනූ සමාගම ලෙස සිය ස්ථානය නැවත වරක් තහවුරු කරගැනීමට සමාගමට හැකියාව ලැබී‚ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්නන්ගේ දැක්ම අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවය දිනූ සමාගම් මොනවාද යන්න සහ, ඔවුන් එසේ සිතන්නේ කුමන හේතූන් නිසාද යන්න හඳුනාගත හැකි වන ආකාරයට මෙම ඡන්ද විමසීම සැලසුම් කර තිබුණි.

2020 වසරේදී සිය 150 වන සංවත්සරය සමරන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ස් සමූහ ව්‍යාපාරය, 2005 වසරේදී LMD සඟරාව මෙරට වඩාත්ම ගෞරවය දිනූ සමාගම් ශ්‍රේණිගත කිරීම ආරම්භ කිරීමේ සිට මේ දක්වා වසර 15ක් එම ලැයිස්තුවේ අංක 01 ස්ථානයේ රැඳී සිටීමට සමත් වී තිබේ.

Comments