බලපත්‍රලාභී මුල්‍ය සමාගම් අණපනත් රැසකින් නියාමනය වෙයි | සිළුමිණ

බලපත්‍රලාභී මුල්‍ය සමාගම් අණපනත් රැසකින් නියාමනය වෙයි

බලපත්‍රලාභී මුල්‍ය සමාගම් සංගමයෙහි නීති උපදේශිකා ශිරන්ති ගුණවර්ධන

ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි නොවූ ඇතැම් මුල්‍ය සමාගම් විසින් සිදු කරන අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් ජනතාව තුළ මුල්‍ය සංගම් පිළිබඳව වන අපේක්ෂා බිඳ වැටී තිබෙන වටපිටාවක, බලපත්‍රලාභී මුල්‍ය සමාගම් රටේ පවතින විවිධ අණපනත් යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් මෙරට ජනතාවගේ ආර්ථිකය හා ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම උදෙසා සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් පවතී.

මෙම බලපත්‍රලාභී මුල්‍ය සමාගම් ප්‍රධාන වශයෙන් 2011 අංක 42 දරන මුල්‍ය ව්‍යාපාර පනතට අනුකූලව මුල්‍ය සේවා සම්බන්ධයෙන් අතරමැදි ආයතන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ නියාමනයන්ට යටත් වේ. ඊට අමතරව, මුල්‍ය කල්බදු පනත, පාරිභෝගික ණය පනත, උකස් පනත, මෝටර් රථ පනත, දේශීය බාර කුවිතාන්සි පනත, ණය අයකර ගැනීමේ විශේෂ විධි විධාන පනත, අපරාධ නඩු විධාන සංශෝධන පනත හා සමාගම් පනත යනාදී පනත් රැසකින්ද ආවරණය වී තිබීම හේතුවෙන් එම සමාගම් මගින් කිසිදු බියකින් සැකයකින් තොරව මුල්‍ය කටයුතු සිදු කිරීමට ජනතාවට අවස්ථාව පවතී.

මෙරට ජනතාව වෙත විශ්වසනීය මුල්‍ය සේවාවක් සලසා දීමේ අරමුණින් පෙළ ගැසෙන බලපත්‍රලාභී මුල්‍ය සමාගම් ආවරණය වන ප්‍රධාන පනත වන්නේ, පෙර කී 2011 අංක 42 දරන මුල්‍ය ව්‍යාපාර පනතයි. එම පනත මගින් මහ බැංකුවේ පාලනයට හා අධීක්ෂණයට එකී සමාගම් නතු කෙරෙන අතර, 1998 අංක 78 දරන මුල්‍ය සමාගම් පනත එමගින් අහෝසි කර තිබේ.

මෙම පනත මගින් මෙරට මුල්‍ය සමාගම් මගින් සිදු කෙරෙන බලපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රියා පටිපාටි, උපදෙස් රීති සහ මුලික ප්‍රාග්ධන සංචිත අරමුදල් ආදී ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් නියාමනය කෙරේ. එමෙන්ම, 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ බලපත්‍රලාභී මුල්‍ය සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි නොවුණු කිසිදු මුල්‍ය ආයතනයකට මහජන තැන්පතු බාර ගැනීම මේ මුල්‍ය ව්‍යාපාර පනත මගින් වළක්වා ඇතැයි යන්න මෙහිලා විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු වේ.

තවද, මේ පනතෙහි බලතල ප්‍රකාරව, බැංකු නොවන මුල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් විශේෂයෙන් පත් කළ අධයක්ෂවරයකුගේ සහය ද හිමි වේ. මුල්‍ය ව්‍යාපාර පනතේ 13 හා 14 වගන්ති ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වන මුල්‍ය සමාගම්වල බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමට එම අධ්‍යක්ෂවරයාට බලය තිබෙන බැවින්, මෙරට බලපත්‍රලාභී සෑම මුල්‍ය සමාගමක්ම මුල්‍ය ව්‍යාපාර පනතෙහි සියලුම උපදෙස්වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටී.

මෙම පනත් මගින් ආවරණිත මුල්‍ය සමාගම්වලට චංචල දේපොළ සහ කොටස් උකස් කිරීම මෙන්ම අනුබද්ධ ව්‍යාපාර උකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් බලතල හිමි වේ. එමෙන්ම ණය ආයතන බවට අනුමත මුල්‍ය සමාගම් විසින් රන් භාණ්ඩ, මෝටර් වාහන වැනි දේපොළ සම්බන්ධ මුල්‍ය ගනුදෙනු සිදු කළ හැකි අතර, නැවත අය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී මෙම පනත් යටතේ ලබා දී ඇති විශේෂ ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳිය හැකිය.

 

Comments