ඩීමෝ හි, මහින්ද්‍රා ට්‍රැක්ටර් රථ සේවා වැඩසටහන මහ කන්නයේ ගොවීන්ට අත්වැලක් වෙයි | සිළුමිණ

ඩීමෝ හි, මහින්ද්‍රා ට්‍රැක්ටර් රථ සේවා වැඩසටහන මහ කන්නයේ ගොවීන්ට අත්වැලක් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි ක්ෂේත්‍රය සඳහා යාන්ත්‍රිකමය දායකත්වය සපයන ඩීමෝ හි කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ අංශය මගින්, මෙවර මහ කන්නයට සමගාමීව පැවති, වාර්ෂික මහින්ද්‍රා ට්‍රක්ටර් රථ සේවා වැඩසටහන සාර්ථක ලෙස දියත් කෙරිණි.

මහින්ද්‍රා පාරිභෝගිකයින් හට සිය ට්‍රැක්ටර් රථ සම්බන්ධ අලුත්වැඩියාවන් හා සේවා කටයුතු සිදු කර ගැනීමටත්, ඩීමෝ වෙතින් පිරි නැමෙන ආකර්ෂණීය වට්ටම් හා දීමනා හිමි කර ගැනීමටත් එම වැඩසටහන මගින් අවස්ථාව සැලසිණි.

කන්නය පුරාම උපරිම කාර්යක්ෂතාවෙන් වැඩ කටයුතු කිරීමට හැකි වන පරිදි හා කල්පැවැත්මට හිතකර වන පරිදි ඕනෑම ට්‍රැක්ටර් රථයක නඩත්තු හා සේවා සිදු කිරීම අවශ්‍ය බව ප්‍රකට කරුණකි. මෙවර මහ කන්නයට සමගාමීව පැවති මෙම සේවා වැඩසටහන මගින්, සිය ට්‍රැක්ටර් රථ පරීක්ෂා කරවාගෙන වාර්තා ලබා ගැනීමට හා සුළු අලුත් වැඩියාවන් හා සේවා කිසිදු වැඩ කුලියකින් තොරව සිදු කරවා ගැනීමට මහින්ද්‍රා පාරිභෝගිකයින් හට අවස්ථාව හිමි විය. ඒ, අමතර කොටස් වෙනුවෙන් ඩීමෝ වෙතින් පිදෙන ආකර්ෂණීය වට්ටම්ද හිමි කර ගනිමිනි. එමෙන්ම ඊට සමගාමීව, මහින්ද්‍රා Yuvo ට්‍රැක්ටර් රථ මිලදී ගැනීමේදී, නොමිලේ රොටවේටරයක් (Rotervator) පිරි නැමීමටද, ඩීමෝ එහිදී කටයුතු කර තිබිණි.

මෙම මහින්ද්‍රා සේවා වැඩසටහන 2020 අගෝස්තු මස 11 වැනිදායින් ආරම්භ වී 2020 සැප්තැම්බර් මස 05 වැනිදායින් අවසන් විණි.

එමෙන්ම එය අම්පාර, මොණරාගල, බදුල්ල, පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර, ත්‍රිකුණාමලය, කුරුණෑගල, පුත්තලම මෙන්ම මඩකලපුව,‍ වවුනියාව,‍ මුලතිවු, කිලිනොච්චි හා මන්නාරම ආදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් වගා කටයුතු සිදු කෙරෙන සෑම ප්‍රදේශයක්ම ආවරණය කරමින් පැවැත්විණි.

එමෙන්ම, එම සේවා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූ සෑම ගොවි මහතකු හටම ස්වකීය වෛද්‍ය පරීක්ෂාවන් නොමිලේ සිදු කර ගැනීමටද ඩීමෝ අවස්ථාව සලසා දී තිබිණි. සිය ට්‍රැක්ටර් රථය සම්බන්ධයෙන් සේවාවන් සිදු කෙරෙන අතරතුර ඔවුනට සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරුන් මගින් සිය සෞඛ්‍යය තත්ත්වය පරීක්ෂා කර ගැනීමටද එහිදී හැකියාව සැලසිණි.

මෙම සේවා වැඩසටහන මගින් ඩීමෝ ටයර් සඳහා ආකර්ෂණීය වට්ටම් හිමි කර ගන්නා අතරතුර, WD-40 සහ DIMO LUMIN වැනි අනෙකුත් නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමටද එහිදී ඉඩ කඩ හිමි විය. ඒ හැරුණු විට, සේවා වැඩසටහනට සහභාගී වන්නන් සඳහා පැවැත්වෙන ක්‍රීඩා තරගවලට සහභාගී වී තෑගි හිමි කර ගැනීමටද ඩීමෝ අවස්ථාව උදා කර දී තිබිණි.

විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් වන්නේ, මහින්ද්‍රා පාරිභෝගිකයින් හට ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත යටතේ අවම මූලික ගෙවීමක් සහිතව මූල්‍ය සහය පිරිනැමීම සඳහා SDB බැංකුව වැනි මුල්‍ය ආයතන හා ඩීමෝ අත්වැල් බැඳගෙන තිබීමයි.

Comments