හන්තාන ඉඩම් වැනසුවාට ප්‍රබල මන්ත්‍රී දියණියට නඩු | සිළුමිණ

හන්තාන ඉඩම් වැනසුවාට ප්‍රබල මන්ත්‍රී දියණියට නඩු

කුත් අගෝස්තු මස අවසාන භාගයේ සිට හන්තාන පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශයේ මහනුවර බෝලවත්ත හීරැස්සගල ස්ප්‍රිංහිල් ස්ටේට් නැමැති අක්කර 19කට ආසන්න භුමි ප්‍රදේශයේ ඉඩමේ කොටසක් එළි කිරීම් සහ ගිනි තැබීමේ සිද්ධීන්ට එරෙහිව එම ඉඩම හිමි චමින්ද්‍රනී බණ්ඩාර කිරිඇල්ල හේරත් නැමැත්තියට එරෙහිව නඩු පැවරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

උල්පත් කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනයට ඉහළින් වයඹ සහ බටහිර දෙසට පවතින ඇළ / දිය කඳුරට මායිම්ව පිහිටි මෙම ඉඩම එළි කිරීම පිළිබඳව ප්‍රථම වරට පරිසර අධිකාරියට වාර්තා වී ඇත්තේ අගෝස්තු 30 වැනිදාය. පසුව කරන ලද ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයෙන් පසු සැප්තැම්බර් 10 වැනිදා ඉඩම එළි කිරීමේ කටයුතු නතර කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය කටයුතු කළ බව එහි සභාපති එස්. අමරසිංහ මහතා ඊයේ පැවසීය.

එමෙන්ම හන්තාන පාරිසරික ප්‍රදේශයට අයත් නොවන අක්කර 30කින් යුත් කාරියවසම් නැමැත්තකුට අයත් හන්තාන උඩවෙල එළි කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද කරන ලද ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණවලින් පසු එම ඉඩමේද කිසියම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ පූර්ව අනුමැතියක් ලබා ගත යුතු බව අදාළ අංශ වෙත දන්වා ඇත.

Comments