ලංකා මුහුදේ ‘තෙල් - ගෑස්’ සෙවීම කඩිනමින් | සිළුමිණ

ලංකා මුහුදේ ‘තෙල් - ගෑස්’ සෙවීම කඩිනමින්

ශ්‍රී ලංකාවට අයත් කලාපය තුළ තෙල් සහ ගෑස් ගවේෂණය ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භ කරන බව ජනමාධ්‍ය ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ‘සිළුමිණ’ ට පැවසීය.

මේ සඳහා රජය දැඩි අවධානය යොමුකර ඊට අදාළ අංශ සමඟ ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී සාකච්ඡා ආරම්භ කරන බව ද ඇමැතිවරයා අවධාරණය කළේය. වසර ගණණාවක් පුරාවට අත්හැර දමා තිබුණු තෙල් සහ ගෑස් ගවේෂණය යළි ආරම්භ කිරීම සඳහා රජය ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගත් බවත් ඒ අනුව ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වූ වායු පිළිබඳව ප්‍රතිපත්තියක් සම්පාදනය කළ බවත් රඹුක්වැල්ල මහතා පැවසීය.

Comments