රාජිත පාස්කු ප්‍රහාර පොලිස් කොමිසමට පැමිණෙයි | සිළුමිණ

රාජිත පාස්කු ප්‍රහාර පොලිස් කොමිසමට පැමිණෙයි

යහපාලන රජයේ හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පාස්කු ප්‍රහාරය සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය වෙත  අද (11) පැමිණියේය.
 
කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයෙන් සිදු කළ දැනුම් දීමකට අනුව ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට  ඒ මහතා පැමිණ ඇත.
 
මින් පෙර කිහිප වතාවක්ම පොලිස් ඒකකය වෙත පැමිණ රාජිත සේනාරත්න මහතා ප්‍රකාශ ලබා දී ඇත.
 
(සුභාෂිණී සේනානායක)
 

Comments