මැති ඇමැ­ති­ව­රුන්ට ලැබෙන සුර­සැප | සිළුමිණ

මැති ඇමැ­ති­ව­රුන්ට ලැබෙන සුර­සැප

මෙවර පැවැති මහ මැති­ව­ර­ණ­යේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරී­මට සුදු­සු­කම් ලබා සිටි ඡන්ද­දා­ය­ක­යන්ගේ ගණන එක් කෝටි හැට­දෙ­ලක්ෂ හැට­තුන් දහස් අට­සිය හැත්තැ හත­රකි. (1,62,63,874කි). එයින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබුණේ එක් කෝටි දහ­තුන් ලක්ෂ අසූ හතර දහස් හත්සිය එකො­ළ­හකි. (1,13,84,711ක) පිරි­සක් පමණි. පාර්ලි­මේ­න්තු­වට තේරී පත්වූ මන්ත්‍රී­ව­රුන් 225 දෙනාට එහි යෑමට හැකි වූයේ එක් කෝටි දහ­තුන් ලක්ෂ අසූ­හ­තර දහස් හත්සිය එකො­ළ­හක ඡන්ද­යෙනි. මෙම මන්ත්‍රී­ව­රුන් 225 දෙනා අත­රින් මෙවර තෝරා පත් කළ කැබි­නට් ඇම­ති­ව­රුන් ගණන 25කි. රාජ්‍ය ඇම­ති­ව­රුන් 39 දෙනෙක් සිටිති. මහ­ජන ඡන්ද­යෙන් පාර්ලි­මේ­න්තු­වට යන කැබි­නට්, රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය ඇම­ති­ව­රුන් සහ මන්ත්‍රී­ව­රුන් යන මේ සියලු දෙනාට දීමනා සහ වර­ප්‍ර­සාද රැසක් හිමි වේ.

‍ෙම් අනුව මන්ත්‍රී­ව­ර­ය­කුගේ වැටුප රු. 54,285/-කි. නියෝජ්‍ය ඇම­ති­ව­ර­ය­කුගේ මසක වැටුප රු. 63,500/-කි. රාජ්‍ය ඇමති හා කැබි­නට් ඇම­ති­ව­ර­ය­කුගේ වැටුප රු. 65,000/-කි. කථා­නා­ය­කගේ වැටුප රු. 68,500/-ක් වන අතර අග්‍රා­මා­ත්‍ය­ව­ර­යාගේ වැටුප රු. 71,500/-ක් ලෙස සඳ­හන් වී ඇත. මීට අම­ත­රව කාර්යාල දීම­නාව හා ප්‍රවා­හන දීම­නාව වශ­යෙන් මස­කට රු. ලක්ෂය බැගින් හිමි වේ.

ඉස්සර මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට ලැබුණේ දීම­නා­වක්

පෞද්ග­ලික දුර­ක­ථන දීම­නාව වශ­යෙන් මස­කට රු. 50,000/-ක් වෙන් කර ඇති අතර කාර්යා­ලීය දුර­ක­ථන දීම­නාව (ස්ථාවර හා ජංගම) වශ­යෙන් මස­කට රු. 50,000/-ක් වෙන් කර ඇත. නිද­හස් තැපැල් දීම­නාව වශ­යෙන් වස­ර­කට ලබා දෙන මුදල රු. තුන් ලක්ෂ පන­ස්දා­හකි. රිය­දුරු හා සංග්‍රහ දීම­නාව රු. 45,000/-කි. පාර්ලි­මේන්තු රැස්වී­මට සහ­භාගි වීම වෙනු­වෙන් දින­කට රු. 2,500/-ක් හිමිවේ. රැස්වීම් නොපැ­වැ­ත්වෙන දින­ව­ලට පැවැ­ත්වෙන කාරක සභා රැස්වී­ම්ව­ලට සහ­භාගි වීම වෙනු­වෙන් දින­කට රු. 2,500/- ක් හිමිවේ.

මන්ත්‍රී­ව­ර­යාට අම­ත­රව ඔහුගේ සම්බ­න්ධී­ක­රණ ලේක­ම්ව­ර­යාට ද දීමනා වෙන් කර තිබේ. ඒ අනුව සම්බ­න්ධී­ක­රණ ලේක­ම්ව­ර­යාට පෙට්‍රල් ලීටර් 218ක් වෙනු­වෙන් රු. 17,440/-ක් හිමි වේ. අමාත්‍ය කාර්යය මණ්ඩ­ල­යට හිමි වන වාහන 5කි. නියෝජ්‍ය ඇමති කාර්යය මණ්ඩ­ල­යට හිමි වන වාහන සංඛ්‍යාව 3කි. මන්ත්‍රී කාර්යය මණ්ඩ­ලයේ ඉහළ තන­තු­රු­වල වැටුප රු. 30,000/-කි. ඉන්ධන දීම­නාව සහ දුර­ක­ථන දීම­නාව ද එම තන­තු­රු­ව­ලට ගෙවනු ඇත.

වසර 22ක් තුළ මන්ත්‍රී වැටුප 95% කින් වැඩි­වෙලා

මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට සහ ඇම­ති­ව­රුන්ට අධි සුඛෝ­ප­භෝගි වාහන මිල දී ගැනීම සඳහා තීරු බදු රහිත වාහන බල­පත්‍ර හිමි වේ. මන්ත්‍රී­ව­ර­යකු හදි­සියේ හෝ ත්‍රස්ත ප්‍රහා­ර­ය­කින් මිය ගිය විට රජ­යෙන් ගෙවන වන්දි මුදල රු. ලක්ෂ 50කි.

ප්‍රේම­චන්ද්‍ර අල්විස්

ඊට අම­ත­රව හිමි වන මන්ත්‍රී රක්ෂණ ආව­ර­ණය රු. ලක්ෂ 20කි. සුඛෝ­ප­භෝගි නිල නිවාස ද ඔවුන්ට අයත් තවත් වර­ප්‍ර­සා­ද­යකි. පාර්ලි‍ෙ­ම්න්තුවේ දහ­වල් සුපිරි ආහා­රය සඳහා අය කර ගැනෙන්නේ රු. 150/-කි.

දරු­වන් අග­නු­වර ප්‍රධාන පෙළේ පාස­ල්ව­ලට ඇතු­ළත් කිරීමේ වර­ප්‍ර­සා­දය ද ඔවුන්ට හිමි වේ. V.I.P. විදේශ සංචාර, ගුවන් ටික­ට්පත්, ඉහළ පෙළේ හෝට­ල්වල ඉඳුම් හිටුම් සහ සංචාර සඳහා ද දීමනා හිමි වේ. අව­සා­නයේ වසර 5ක් පාර්ලි­මේ­න්තුවේ සිට ගෙදර යන විට විශ්‍රාම වැටු­පක් ද හිමි වේ.

පාර්ලි­මේ­න්තු­වට පැමි­ණෙන මෙම මැති ඇම­ති­ව­රුන් සිය­ලු­දෙ­නාම මේ සා සුවි­ශාල වර­ප්‍ර­සාද හා දීමනා භුක්ති විඳින්නේ මහ­ජ­න­තා­වගේ මුද­ලින් බව අප අම­තක නොකළ යුතුය. එහෙත් ඔවුන්ට මේ තරම් සුවි­ශාල වර­ප්‍ර­සාද ප්‍රමා­ණ­යක් ලබා දී තිබෙන්නේ 1977 න් පසු­වය.

1977දී 5/6ක බල­යක් සහි­තව පත්වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජ­යෙන් පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී­ව­රුන්ගේ පැමි­ණීම දිරි­මත් කිරීම සඳහා පැමි­ණීමේ දීම­නා­වක් ලබා දීමට තීර­ණය කෙරිණි. එය රු. 100/-කි. 1977 දී ආරම්භ වුණු රු. 100.00 අද වන විට රු. 2500.00 දක්වා වැඩි වී ඇත. 1977 ට පෙර මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට මාසි­කව හිමි වූයේ වැටුප් නොවේ. දීම­නා­වක් පමණි.

“මම පාර්ලි­මේ­න්තුවේ රැකි­යා­වට ගියේ 1965 දී. 1990 වෙන­කම් මම වැඩ කළා. 1977ට පෙර මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට ඇම­ති­ව­රුන්ට ලැබුණේ දීම­නා­වක්. වැටුප් ලැබුණේ නැහැ. තැපැල් ගාස්තු, දුර­ක­ථන විය­දම්, කාර්ය මණ්ඩල විය­දම්, සංග්‍රහ විය­දම් වගේ දීමනා ටිකක් ලැබුණා. ඇම­ති­ව­රුන්ට නිල වාහ­න­යක් දුන්නා. ඒ කාලේ හුඟාක් මන්ත්‍රී­ව­රුන් පාර්ලි­මේ­න්තු­වට ආවේ ගියේ කෝච්චියේ. විජ­යා­නන්ද දහ­නා­යක මහ­ත්තයා ඇමති කෙනෙකු වෙලා හිටි­යත් එයාගේ නිල වාහ­නය ගත්තේ නැහැ. කෝච්චියේ තමයි ආවේ. දුම්රියේ 1 වැනි පංතියේ ගමන් කරන ප්‍රවේශ පත්‍රය තිබි­ලත් ඔහු 3 වැනි පංතියේ සාමාන්‍ය මගීන් එක්ක කතා කර කර ආවේ. ඒ කාලේ වල­පනේ මන්ත්‍රී කෙ‍නකු වෙලා හිටපු ටී.බී.එම්. හේරත්, පිය­සේන තෙන්න‍කෝන් එහෙම පාර්ලි­මේන්තු ආවේ කෝච්චි­යෙන්. කොටුව ස්ටේෂ­මෙන් බැහැලා පරණ පාර්ලි­මේ­න්තු­වට පයින් ආවා. පාර්ලි­මේන්තු රැස්වී­මට පැමි­ණියා කියලා අමුතු ගෙවීම් කළේ නැහැ. නොගෙව්වා කියලා මන්ත්‍රී­ව­රුන් පාර්ලි­මේන්තු නෑවිත් හිටි­යෙත් නැහැ.” යනු­වෙන් පැව­සුවේ වසර 25ක් මුළුල්ලේ පාර්ලි­මේ­න්තුවේ හැන්සාඩ් වාර්තා­ක­රු­වකු ලෙස සේවය කළ ප්‍රේම­චන්ද්‍ර අල්විස් ය.

මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට විශ්‍රාම වැටුප් හිමි වුණේ 1977 පසුව

මේ අත­ර­වා­ර­යේදී හබ­රා­දූව ආස­නයේ හිටපු මන්ත්‍රී­ව­ර­යකු වූ ඩී.ඇස්. ගුණ­සේ­ක­රට ප්‍රවේ­ශ­ප­ත්‍ර­යක් නොමැ­තිව දුම්රියේ ගමන් කිරීමේ වර­දට දඩ ගැසූ පුව­තක් ද අස­න්නට ලැබුණි.

එදා සැත­පුම් 50 කට වැඩි දුරක සිට පාර්ලි­මේ­න්තු­වට පැමි­ණෙන මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට නවා­තැන් ගැනීම සඳහා රු. 50/-ක මුද­ලක් ගෙවා තිබිණි. එහෙත් පසු කලෙක ශ්‍රාව­ස්ථියේ නවා­තැන් ගැනී­මට පහ­සු­කම් සැප­යී­මත් සමඟ එම දීම­නාව නවතා දමා ඇත.

පාර්ලි‍ෙම්න්තු මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට විශ්‍රාම වැටුප් ලබා­දීම ආරම්භ වූයේ ද 1977 න් පසු­වය. එය සම්මත වී තිබෙන්නේ 1977 අංක 1 දරන පන­තිනි. එහෙත් එය හිමි වූයේ මන්ත්‍රී­ව­ර­යාට මිස ඔහුගේ බිරිඳ හෝ සැමියා සහ දූ දරු­වන්ට නොවේ.

මන්ත්‍රී­ව­රයා මිය ගිය පසු කල­ත්‍ර­යාට සහ වයස අවු: 18ට අඩු දරු­වන්ට විශ්‍රාම වැටුප හිමි වන ආකා­ර­යට එය 1990 අංක 47 දරන පන­තින් සංශෝ­ධ­නය විය.

පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී­ව­ර­යකු විශ්‍රාම යන විට ලැබූ මූලික වැටු­පෙන් 1/3 ක් විශ්‍රාම වැටුප වශ­යෙන් හිමිවේ.

වසර 5කට වැඩි වසර 15කට නොඅඩු කාල­යක් පාර්ලි­මේ­න්තුවේ සිටි මන්ත්‍රී­ව­ර­ය­කුට විශ්‍රාම වැටුප වශ­යෙන් මූලික වැටු­පෙන් 2/3ක් හිමි වේ. ඊට අම­ත­රව ජීවන විය­දම් දීම­නාව සහ රු. 3,500/-, රු. 10,000/- සහ රු. 15,000/- යන අන්තර් දීමනා 3ක්ද විශ්‍රාම වැටු­පට එකතු වනු ඇත.

“පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට විශ්‍රාම වැටුප් අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඇන්.ඇම්. පෙරේරා මහ­ත්මයා පාර්ලි­මේ­න්තු­වේදි විරුද්ධ වුණා. එදා ඔහු පෙන්වා දුන්නේ මන්ත්‍රී ධුරය කියන්නේ ගරු සේව­යක් කියලා. හැබැයි මන්ත්‍රී­කම නැතිව ගමේ ගිහින් ඉතා­මත් දුඃඛිත ජීවිත ගත කරපු අයත් හිටියා. ඒ කාලේ මන්ත්‍රී­වරු හම්බ කර ගත්තේ නැහැ. සම­හරු අතේ තියෙන මුදල් විය­දම් කර­ගෙන, ඉඩම් විකු­ණා­ගෙන දේශ­පා­ලනේ කළේ.” යනු­වෙන් හිටපු හැන්සාඩ් වාර්තා­ක­රු­වකු වූ ප්‍රේම­චන්ද්‍ර අල්විස් සඳ­හන් කළේය.

මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට වාහන ගෙන්වීමේ බල­පත්‍ර හිමි වූයේ ද 1977 න් පසු­වය. ඊට පෙර බොහෝ දෙනකු පාවිච්චි කළේ ඔවුන්ගේ පෞද්ග­ලික වාහන සහ නිල වාහන පමණි. ජේ.ආර්. ජය­ව­ර්ධන මහ­තාගේ කාලයේ මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට පැජරෝ ගෙන්වී­මට බල­පත්‍ර හිමි විය.

සම්බ­න්ධී­ක­රණ ලේකම්ට ඉන්ධන වලට පමණක් රුපි­යල් 17,440ක්

කෙසේ හෝ 1982 වර්ෂය වන විට මන්ත්‍රී වැටුප වශ­යෙන් හිමි වී තිබෙන්නේ රු. 1,000.00 කි. ඊට දුර­ක­ථන දීමනා, සංග්‍රහ දීමනා, ඉන්ධන දීමනා වැනි දීමනා ද එකතු විය. එහෙත් 2004 වර්ෂය වන විට පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී වැටුප රු. 22,100/-ක් ලෙස වර්ධ­නය වී තිබේ.

2004 දී ඉන්ධන දීම­නාව වශ­යෙන් රු. 7,500/-ක්ද සංග්‍රහ දීම­නාව වශ­යෙන් රු. 1,000/-ක්ද ජංගම දුර­ක­ථන බිල් සඳහා රු. 2,000/-ක්ද ගෙවනු ලැබීය. 2004 වර්ෂ­යේදී පාර්ලි­මේන්තු රැස්වී­මට සහ­භාගි වීම වෙනු­වෙන් මන්ත්‍රී­ව­ර­ය­කුට වර­කට රු. 500.00ක් හිමි වී තිබේ. ඇමති කාර්යය මණ්ඩ­ල­යට පෞද්ග­ලික ලේකම්, පාර්ලි­මේන්තු කට­යුතු පිළි­බඳ ලේකම්, මහ­ජන සම්බ­න්ධතා නිල­ධාරි, සහ­කාර ලේකම් (මාධ්‍ය), ලිපි­කරු හා රිය­දුරු වශ­යෙන් 6 දෙනකු බඳවා ගත හැකි වූ අතර මන්ත්‍රී­ව­රුන්ගේ කාර්යය මණ්ඩ­ල­යට සිවු­දෙ­නකු බඳවා ගත හැකි විය. ඔවුන්ගේ වැටුප රු. 10,000/- කි.

1982 වර්ෂයේ සිට 2004 වර්ෂය දක්වා වසර 22ක් තුළ පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී­ව­රුන්ගේ වැටුප 95%කින් වැඩි වී තිබේ. එහෙත් 2004 වන විට­දීත් පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී­ව­රුන්ගේ ආහාර මිල ගණන් වැඩි වී නොති­බී­මත් පුදු­ම­යකි.

2004 වන විට­දීත් මන්ත්‍රී­ව­ර­ය­කුගේ උදේ කෑම වේලක මිල රු. 6.00කි. දහ­වල් කෑම වේලක මිල රු. 15.00ක් විය. නමුත් 2004 දී උදේ කෑම වේලක මිල රු. 60.00 දක්වාත් දහ­වල් කෑම වේලක මිල රු. 150.00 දක්වාත් 10 ගුණ­ය­කින් ඉහළ දමා ඇත.

අද වන විට පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී­ව­ර­ය­කුගේ ආහාර වේලක මිල තවත් ඉහළ ගොස් තිබේ. ඊට සාපේ­ක්ෂව ඔවුන්ගේ වැටුප් සහ දීමනා ද ඉහළ ගොස් ඇති නිසා අප ඔවුන්ගේ ආහාර මිල ඉහළ යෑම ගැන දුක් විය යුතු නැත.

මහ­ජ­න­තා­වගේ වැටුප් ඉහළ නොගි­යද මහ­ජන ඡන්ද­යෙන් තේරී පත්වන මහ­ජන නියෝ­ජි­ත­ව­රුන්ගේ වැටුප්, දීමනා හා වර­ප්‍ර­සාද ඉහළ යෑම ගැන මහ­ජ­න­තාව සතුටු විය යුතුය. පාර්ලි‍ෙ­ම්න්තුවේ පක්ෂ, විපක්ෂ කොයි කවු­රුත් එක හෙළාම අත් ඔස­වන, ඒක­ඡ­න්ද­යෙන් සම්මත වන දෙයක් තිබේ නම් එය පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී­ව­රුන්ගේ වැටුප් හා දීමනා වැඩි කිරීම බව මේ වන විට ජන­තාව තේරුම් ගෙන ඇත.

 

Comments