නිවාස හා ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස හා ඉඩම්

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

පර්චස් 8.5 කාමර 2,​ වායු සමීකරණය කරන ලද නාන කාමර 3,​ සියලු පහසුකම් සහිත නිවස රුපියල් ලක්ෂ 130 ට විකුණනු ලැබේ. රුක්මල්ගම නිවාස යෝජනා ක්‍රමය,​ කොට්ටාව. දු.ක. 0777-114931 /​ 0112899767.
044432

බොරලැස්ගමුව අවු. 25 ක නිවස වහාම විකිණීමට. ඉඩමේ වටිනාකමට නිහඬ අතුරු මාර්ගයක පිහිටි හතරැස් පර්චස් 9.25 ක බිම් කොටස අඩි 11 ප්‍රවේශ මාර්ගය. හන්දියට මී. 600. දෙහිවල පාරට මී. 200 (119 බස් මාර්ගය) නිදන කාමර 3 + නාන කාමර 1 සාලය,​ කෑම කාමරය,​ ටී ලොබි,​ මුළුතැන්ගෙය සේවක කාමරය + නාන කාමරය,​ උද්‍යානය හා වාහන 1ක් සඳහා නැවතීමේ පහසුකම් පිරිසිදු ඔප්පු අයිතිකරුවන් වෙනත් ප්‍රදේශයකට. අ) කඩාදමා ඉදිකිරීමට හෝ ආ) නවීකරණය කොට පදිංචිවීමට සුදුසුයි. රු.මි. 16.5 0777330333,​ බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයයි.
044707

මරදාන,​ සිව් මහල් නිවාස 04 ක්,​ ලක්ෂ 80,​ ආනන්ද විද්‍යාලය අසල,​ මිල සාකච්ඡා කළ හැක,​ හිමිකරු - 075-7292503 /​ 075-7952899.
039260

මාලබේ නගරයට නුදුරින් මිල්ලගහවත්ත පාරේ සියලු පහසුකම් සහිත පර්චස් 9.60 අගනා ඉඩම විකිණීමට තිබේ. ප්‍රධාන පාරේ සිට මීටර් 450 පර්චසය ලක්ෂ 12 වැඩිම ඉල්ලුමට. ටෙලිෆෝන්. 0777-422632.
044341

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

අනුරාධපුර II වන පියවර නිවස සමග පර්චස් 44 ඉඩම විකිණීමට. කූඹිච්චන්කුලම වැවට ආසන්නයි. (අමතර පර්චස් 20 රිසර්වේෂන් කොටස නොමිලේ) 0778387760.
044688

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

ඇල්පිටිය අලුත්ගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 50 ක පමණ ආසන්නව බටුවන්හේන පර්චස් 61.8 හා 24 ක වටිනා ඉඩම් කැබලි දෙකක් විකිණීමට ඇත. විමසීම් : 071-4280834.
044826

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මාතර දිස්ත්‍රික්කය

මිරිස්ස මුහුදු වෙරලට මුහුණලා පර්චස් 40 හිස් ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ. 0777260853
045603

ගේදොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

අතුරුගිරිය මිලේනියම් සිටි හි නිදන කාමර 3 යි. සියලු පහසුකම් සහිත ඕකිඩ් වර්ගයේ නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ. ආරක්ෂක සේවයක්ද සහිතයි. අධිවේගී මාර්ගයේ අතුරුගිරිය පිවිසුමට 2 km කි. මාලඹේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල වලට පහසුවෙන් යා හැක. කුලිය රු. 30,​000 කි. අත්තිකාරම් මාස 6 යි. නො. 595,​ කලාප - 2,​ මිලේනියම් සිටි ඔරුවල,​ අතුරුගිරිය. 071-4415742,​ 0714202793.
044644

නුගේගොඩ,​ නිවස කුලියට හෝ බදු දීමට. නුගේගොඩ ලයිසියම් ආසන්නයේ නවීන තෙමහල් නිවස,​ A/​C කළ කාමර 4,​ නාන කාමර 3,​ අමුත්තන්ගේ ආලින්දය,​ පවුලේ ආලින්දය,​ ගරාජය,​ පැන්ට්‍රි කබඩ් සහිතයි. මසකට රු. 90,​000/​-. 0777-268432,​ 0713637385.
044517

පන්නිපිටිය බොරැල්ල කොට්ටාව පාරට යාබද (පොල්වත්ත හන්දිය) ටයිල් කළ අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවසේ උඩුමහල කුලියට. 0718676297.
044478

මාලඹේ උඩවත්ත පාරේ,​ කාමර 02,​ නාන කාමර 01 සහිත නිවසක් කුලියට දීමට. මාසිකව රු. 25,​000/​-. විමසීම් 0715478131
045742

වැල්ලවත්ත මැනි පෙදෙසේ කාමර 03 ක නිවස කුලියට (රු. 70,​000/​-) දෙහිවල කව්ඩාන පාර,​ නිවස කුලියට. (රු. 20,​000/​-) T.P. 077-4247531.
044788

හෝමාගම මුල්ලේගම අතුලවංශ මාවතේ,​ 697,​ 698 බස් මාර්ගයට සමීපව නිවසක් ටයිල් කරන ලද උඩුමහල කුලියට දීමට තිබේ. වාහන නැවතීමේ පහසුකම් ඇත. 0761089622 0705916441
044628

Comments