සර­සවි හෙට ඇරේ | සිළුමිණ

සර­සවි හෙට ඇරේ

ජාතික විශ්ව­වි­ද්‍යාල පද්ධ­ති­යට අයත් සියලු විශ්ව­වි­ද්‍යාල අධ්‍ය­යන කට­යුතු එළ­ඹෙන 17 සඳුදා සිට ආරම්භ කරන බව විශ්ව­වි­ද්‍යාල ප්‍රති­පා­දන කොමි­ෂන් සභාවේ සභා­පති මහා­චාර්ය සම්පත් අම­ර­තුංග ඊයේ පැව­සීය. ඉකුත් ජූලි මස 15 වන දින සිට වෛද්‍ය පීඨ­වල 3 වන වසරේ විභාග ක්‍රමා­නු­කූ­ලව පැවැත් වූ අතර විශ්ව­වි­ද්‍යා­ල­වල පරි­පා­ලන කට­යුතු ආරම්භ විය .

විශ්ව­වි­ද්‍යාල වසා දමා තිබූ කොරෝනා වසං­ගත කාලයේ අන්තර් ජාලය හරහා පැවැත් වු අධ්‍ය­යන කට­යු­තු­වල සාර්ථ­ක­ත්ව­යක් පෙන්නුම් කර ඇති බව මහා­චා­ර්ය­ව­රයා වැඩි දුර­ටත් සඳ­හන් කළේය.

Comments