රජයේ ජන­මාධ්‍ය කැබි­නට් අමා­ත්‍ය­ව­රයා ලෙස කෙහෙ­ළිය රඹු­ක්වැල්ල පත්වීම් ලිපිය ලබා­ගත් අයුරු | සිළුමිණ

රජයේ ජන­මාධ්‍ය කැබි­නට් අමා­ත්‍ය­ව­රයා ලෙස කෙහෙ­ළිය රඹු­ක්වැල්ල පත්වීම් ලිපිය ලබා­ගත් අයුරු

ජයේ නව කැබි­නට් මණ්ඩ­ලය ඉකුත් බදාදා ඓති­හා­සික සෙංක­ඩ­ග­ල­පුර ශ්‍රී දළදා මාලි­ගාව පරි­ශ්‍රයේ පිහිටි මඟුල් මඩු­වේදී ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­ප­ක්ෂ­යන් ඉදි­රියේ දිවු­රුම් දෙනු ලැබීය. එහිදී රජයේ ජන­මාධ්‍ය කැබි­නට් අමා­ත්‍ය­ව­රයා ලෙස කෙහෙ­ළිය රඹු­ක්වැල්ල පත්වීම් ලිපිය ලබා­ගත් අයුරු. යුද සම­යේදී ජන­මාධ්‍ය අමා­ත්‍ය­ව­රයා ලෙසද කට­යුතු කළ රඹු­ක්වැල්ල මහතා මහ­නු­වර දිස්ත්‍රි­ක්ක­යෙන් මෙව­රද පාර්ලි­මේ­න්තු­වට තේරී පත්වූයේ මැති­ව­රණ හය­කදී මනාප ලක්ෂය ඉක්මවා ලබා ගනි­මින් විරල වාර්තා­ව­ක­ටද හිමි­කම් කිය­මිනි. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂයන් ද මෙහි සිටී.

Comments