තුනෙන් දෙකක බහු­ත­ර­ය­කින් පූර්ණ ව්‍යවස්ථා සංශෝ­ධ­න­යක් | සිළුමිණ

තුනෙන් දෙකක බහු­ත­ර­ය­කින් පූර්ණ ව්‍යවස්ථා සංශෝ­ධ­න­යක්

හනම වන ආණ්ඩු­ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝ­ධ­නය අහෝසි කෙරෙන නව ව්‍යවස්ථා සංශෝ­ධන යෝජ­නා­වක් 20 වන ආණ්ඩු­ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝ­ධ­නය ලෙස ඉදිරි සැප්තැ­ම්බර් මස මැති­ස­බ­යට ඉදි­රි­පත් කිරී­ම­ටද, අන­තු­රුව පූර්ණ ආණ්ඩු­ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝ­ධ­න­යක් 2/3ක බහු­තර බල­ය­කින් සම්මත කර ගැනී­ම­ටද රජය දැන් කට­යුතු කර­ගෙන යයි.

මේ අනුව 20 වන ආණ්ඩු­ක්‍රම ව්‍යව­ස්ථා­වට අදාළ යෝජනා සැප්තැ­ම්බර් මස පාර්ලි­මේ­න්තු­වට ඉදි­රි­පත් කිරී­මට සැල­සුම් සකස් කර තිබේ. අදාළ මූලික කෙටු­ම්පත කැබි­නට් මණ්ඩ­ල­යට ඉදි­රි­පත් කර සම්මත කර ගැනීම සඳහා මේ දින­වල සකස් කර­මින් පවතී. 19 වන ආණ්ඩු­ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝ­ධ­නයේ අහි­ත­කර වගන්ති ඉවත් කර රටේ ස්වෛරී­භා­ව­යට උචිත වගන්ති ඇතු­ළත් කර­මින් 20 වන සංශෝ­ධ­නය සීමිත කාල­යක් තුළ ක්‍රියා­ත්මක කිරීම රජයේ අද­හස වී ඇත. ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ය­කුට ධුරයේ කට­යුතු කිරීමේ උප­රි­මය වාර දෙක­කට සීමා කිරීම, ජනා­ධි­පති ධුර කාලය වසර 5කට සීමා කිරීම වැනි කරුණු ගැන අඩු­පාඩු සකස් කර­මින් ස්වාධීන කොමි­ෂන් සභා ක්‍රියා­ත්මක කිරීම සම්බ­න්ධ­යෙන්ද ගැටලු අවම කිරීමට මෙහිදී රජයේ අව­ධා­නය ප්‍රමු­ඛව යොමු වනු ඇත.

19 වන ආණ්ඩු­ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝ­ධ­නය ක්ෂණි­කව වෙනස් කළ යුතු බවද ඒ සඳහා රජ­යට 2/3ක විශාල ජන­ව­ර­මක් ලබා දී ඇතැ­යිද ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙර­මුණේ ජාතික සංවි­ධා­යක බැසිල් රාජ­පක්ෂ මහ­තාද පසු­ගි­යදා ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

Comments