කඩා වැටුණු මූල්‍යා­ය­තන ගොඩ ගැනී­මට සැල­සුම් | සිළුමිණ

කඩා වැටුණු මූල්‍යා­ය­තන ගොඩ ගැනී­මට සැල­සුම්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ කඩා වැටී ඇති සියලු මූල්‍යා­ය­තන යළි පිහි­ටුවා දේශීය නිෂ්පා­දන කර්මාන්ත ආර්ථි­ක­යක් ඇති කිරී­මට කට­යුතු කරන බව මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳ පොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යව­සාය ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පව­සයි.

දේශීය කර්මාන්ත සංව­ර්ධ­න­යට අම­ත­රව රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සංව­ර්ධ­නය, රජයේ අය වැය කළ­ම­ණා­කා­ර­ණය මෙන්ම මූල්‍යා­ය­තන ශක්ති­මත් කිරී­ම­ටද කට­යුතු යොදන බව ඇමැ­ති­ව­රයා කීය.

Comments