රෝසි සේනානායකගේ සැමියා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි | Page 2 | සිළුමිණ

රෝසි සේනානායකගේ සැමියා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

කොළඹ නගරාධිපති රෝසි සේනානායකගේ සැමියා වන අතුල සේනානායක (64) හදිසි අසනීපයක් හේතුවෙන් අභාවප්‍රාප්ත විය.

Comments