මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

1998-5'2" මීගමුවට නුදුරු ගොවි කතෝලික විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිය හදාරන වාහනයක්,​ අංග සම්පූර්ණ නිවසක් සහිත කෝටි නවයක දේපලැති රූමත් දියණියට වෛද්‍යවරයෙක් දෙමව්පියෝ සොයති. 011 2229551

B148627

 

Comments