වෙළෙඳ | සිළුමිණ

වෙළෙඳ

ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්

කොළඹ උසස් තත්ත්වයේ ආයුර්වේද හර්බල් තේ සමාගමක ආයෝජනය කිරීමට අවස්ථාව. (රටවල් කිහිපයකට අපනයනය කෙරේ) සමාගමේ 10 - 30% කොටස් සඳහා මිලියන 25-75 ක් අපේක්ෂා කෙරේ. විමසීම් : 0706944049.
043665

ගෘහ කර්මාන්තයක් අරඹන්න. පහන් තිර මැෂින් එකෙන් සාදා දැල්වීමට පහසුවීමට ඉටිකර ඇසුරුම් පෙට්ටිය සාදා එමත මුද්‍රණය කිරීම පහන් තිර විකිණීමට ඇත. ඉටිපන්දම් වර්ග 3 ක් සෑදීම,​ පෙට්ටිවල ඇසුරුම් කිරීම ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින්,​ බතික් ටී ෂර්ට්,​ ටයි ඩයි බතික් රෙදි සෝදන සබන්,​ සබන් කුඩු සෑදීම ප්‍රායෝගික පාඨමාලා. M.A. උපාලි,​ 2/​36,​ මිරිස්වත්ත,​ කොටුගොඩ. 0776241670
043226

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

කොළඹ ඉංගිරිය පාරට මුහුණලා,​ පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ දැනට පවත්වාගෙන යන නිවාඩු නිකේතනය වහාම විකිණීමට. උත්සව ශාලාව,​ වෙඩින් කාමර,​ අලුතෙන් සාදාගෙන යනු ඇත. 071 8026190,​ 071 3397307
042850

Comments