පැරදුණු අය ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ගන්න එපා | සිළුමිණ

පැරදුණු අය ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ගන්න එපා

මෙවර මහ මැතිවරණයේදී පරාජයට පත් වූ අපේක්‍ෂකයින්ට ජාතික ලැයිස්තු මන්ති‍්‍ර ධුර ලබා නොදෙන්නැයි පැෆරල් සංවිධානය ඉල්ලීමක් කරයි.

 

Comments