ප්‍රගතිශීලි සේවක සංගමයෙන් සුබ පැතුම් බැනරයක් | සිළුමිණ

ප්‍රගතිශීලි සේවක සංගමයෙන් සුබ පැතුම් බැනරයක්

2020 මහ මැතිවරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයක් ලැබීම සමරමින් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂයන්ට සුබ පැතුම් එක්කරමින් ලේක්හවුස් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට අනුබද්ධ වාණිජ කර්මාන්ත හා සේවා ප්‍රගතිශීලී සේවක සංගමය විසින් බැනරයක් ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ අයුරු.

එම සේවක සංගමයේ සභාපති චන්දන බණ්ඩාර, ලේකම් තිස්ස ධම්මික සහ භාණ්ඩාගාරික බී.එම්.ඩී. බටුගෙදර ඇතුළු සාමාජිකයන් පිරිස ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරු.

 ඡායාරූපය - සරත් පීරිස්

Comments