මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹ සි/​බ උපාධිධාරී රසඥවරියක (Graduate Chemist) ලෙස විදේශගතව සේවය කළ කෙටි විවාහයකින් දික්කසාද (දරුවන් නැත) නිරෝගී මනා පෙනුමැති යෙහෙලියට (48) උගත්,​ යහපත්,​ ඉංග්‍රීසි දැනුමැති සහකරුවෙකු සොයයි. භේද නොසැලකේ. d​a​n​u​w​a​r​n​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​

B148441

බොදු,​ ගොවි,​ කොළඹ උසස් බාලිකා විද්‍යාලයක අධ්‍යාපනය ලැබ දැනට රජයේ ආයතනයක පාඨමාලාවක් හදාරණ සිහින් සිරුරැති පියකරු විසි හැවිරිදි දියණියට සුදුසු සහකරුවෙක්,​ විශ්‍රාමික දෙමාපියෝ සොයති. ස්ථිර රැකියාවක් හිමි,​ අවුරුදු තිහකට අඩු අයෙක් විය යුතුයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නිරවුල් නිවසක් හිමි අයෙක් නම් වඩාත් සුදුසුයි. දායාදය සහිතයි. කේන්ද්‍ර ගැළපීමද අවශ්‍යයි. පළමු ලිපියෙන් විස්තර දන්වන්න. c​h​a​n​i​k​a​s​a​n​d​u​n​i​3​9​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B148274

සිංහල බොදු ගොවි ගුරු මව එකම රූමත් දියණියට මනෝ විද්‍යා උපාධිධාරී,​ මනෝවිද්‍යා උපදේශන සහ කළමනාකාරිණී වශයෙන් සේවය කරන අවු. 32,​ 5' 2'' දියණියට උගත් පුතෙකු විවාහය සඳහා සොයයි. නිවසක් මෝටර් රථයක් ඉඩම් හිමිය. හඳහන් පිටපත මුල් ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වේ. කුජ 7. දුක. 0112411172 s​h​i​r​a​n​i​3​9​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B148242

සිංහල,​ බොදු,​ ගොවි දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන,​ ඉතා රූමත්,​ 1995 උපන්,​ 5'2" උසැති,​ සෑහෙන වත්කම් සහිත දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන,​ පවුලට අයත් ව්‍යාපාර කටයුතුවල අධ්‍යක්ෂිකාවක් වන දියණියට දුසිරිතෙන් හා මත්පැනින් තොර වෘත්තීයවේදී සුදුසුකම්ලත් සුදුසු සහකරුවෙකු කොළඹ පදනම් ව්‍යාපාරික පියා සොයයි. සියලු විස්තර,​ කේන්ද්‍ර පිටපත සහ පහත විද්යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න. c​h​a​n​d​r​a​t​h​i​l​a​k​e​3​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​B148261

1992 මාර්තු මස උපන්,​ මහනුවර නගරයට නුදුරු උඩරට බොදු ගොවි 5' 2'' ක් උස,​ උගත්,​ රූමත්,​ රජයේ රැකියාවැති වැඩිමහල් දියණියට උගත්,​ ගුණයහපත්,​ රැකියාවැති පුතෙක් දෙමාපියන් සොයයි. කුජ,​ ශනි,​ සිකුරු 7 සිටී. ගැළපෙන කේන්ද්‍රයක් විය යුතුයි. උඩරට පහත රට භේද නොසැලකේ. e​m​a​i​l​.​t​h​a​k​s​h​i​l​a​.​d​a​m​i​t​h​r​i​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
B148238

Comments